Minnema, Hendrik Antonius. 

Gevallen voor het Vaderland. “Allez Chasse!”

Leeftijd: 27.

Geboortedatum: 02 april 1918.

Geboorteplaats: Helmond.

Adres: Haverschmidtstraat 9 te Den Haag.

Beroep: Kantoorbediende.

Onderdeel: Regiment Jagers.

Rang: Gewoon dienstplichtig soldaat.

Krijgsgevangenennummer (Kgf. nr.): 271427.

Datum en locatie van sneuvelen: 06 april 1945, hoek van Liebigstrasse en Nürnbergerstrasse 55-57 te Leipzig (DEU).

Wijze van sneuvelen: Jager Minnema is (sinds 14 of 24 augustus 1944 in Duitse krijgsgevangenschap) door een geallieerd bombardement gesneuveld. Hij was uit zijn huis gevangen genomen.

Volgens de oproepen in de landelijke kranten had soldaat Minnema zich op 4 juni 1943 moeten melden in Amersfoort, ten einde opnieuw in krijgsgevangenschap te worden afgevoerd. Wanneer hij dat gedaan had, dan was hij afgevoerd naar Stalag XI-a Altengrabow en had daar een krijgsgevangenennummer gekregen in de serie 106.000 tot en met 107.000. Van die series zijn alle namen en verdere persoongevens van de Nederlanders bekend en daartussen bevindt zich niet soldaat Minnema of een daarop gelijkende naam (Nationaal Archief collectie 2.13.98 inv. 42 en 43). Men concludeert dat soldaat Minnema zich op 4 juni 1943 niet heeft gemeld en dan zal hij zijn ondergedoken. Waarschijnlijk in oktober 1943 is hij gevangengenomen. Op 15 augustus 1944 bevond hij zich in de Waterlookazerne te Amersfoort. Korte tijd later werd hij afgevoerd naar Stalag IV-b Mühlberg en heeft daar het krijgsgevangenenummer 271627 gekregen (bron Gedenk- und Totenbuch Leipzig).Zijn naam, of nummer zijn in het Nationaal Archief, noch op de transportlijsten in het archief Eemland terug te vinden. Kort na aankomst in Mühlberg is hij afgevoerd naar een Arbeitskommando. Hij kwam in eerste instantie terecht bij het Arbeitskommando van Rudolf Sack in Leipzig en verbleef in het Lager 235. Op 4 oktober 1944 werd hij tewerkgesteld bij de verffabriek van Hermann Frenkel Lack in Leipzig-Mölkau. Hij verbleef op dat moment in Lager 4. Op 20 oktober 1944 werd hij tewerkgesteld in het Arbeitskommando van de munitiefabriek van HASAG in Leipzig. Hier werd hij ondergebracht in Lager 110. Toen de fabriek van HASAG vanwege de bombardementen in februari 1945 stil kwam te liggen, werden de Nederlanders krijgsgevangenen gedwongen ingezet bij het ruimen van puin in de binnenstad van Leipzig. Op 6 april 1945 kwam hierbij een groep Nederlanders te werken in de nabijheid van het station Bayerischer Bahnhof. Toen er luchtalarm klonk vluchtte de groep in een schuilkelder op de hoek van de Liebigstrasse en Nürnbergstrasse 55-57. Het woonblok waaronder zich de schuilkelder bevond, werd geraakt door bommen en de schuilkelder stortte in.

15 Nederlanders en tenminste 10 personen van andere nationaliteiten kwamen om. Hiervan waren de volgende personen Grenadiers & Jagers:

Locatie laatste rustplaats: Nationaal ereveld Loenen te Loenen, vak/rij/nummer: E 213. Oorspronkelijk op de Osterfriedhof te Leipzig in grafnummer X 9 L 9 begraven. Op 22 februari 1949 naar Nederland overgebracht. Op 21 maart 1949 op Loenen herbegraven.

Overig: Ongehuwd. Zoon van Jasper Minnema en Gerarda Maria Swinkels. Broer van Johanna.

Onderscheidingen

  • Oorlogsherinneringskruis/Mobilisatie-Oorlogskruis niet toegekend. Zijn Mobilisatie-Oorlogskruis hangt in de Historische Collectie Garderegiment Grenadiers en Jagers. Nooit beloond maar nooit vergeten. Graag contact met de nabestaanden om dit alsnog te regelen.

Monumenten

Bronnen

Geef een reactie