Bos, Dirk Pieter.

Gevallen voor het Vaderland. “Grenadiers Vooraan!”

Leeftijd: 27.

Geboortedatum: 13 september 1917.

Geboorteplaats: Den Haag.

Adres: Rembrandtstraat 406 te Den Haag.

Beroep: Stukadoor.

Ingelijfd bij: Regiment Grenadiers.

Oorlogsonderdeel: Reserve Grens Compagnie Grenadiers (Res. G.C.Gr).

Rang: Soldaat.

Krijgsgevangennummer: 106312.

Datum en locatie van sneuvelen: 06 april 1945, hoek van Liebigstrasse en Nürnbergerstrasse 55-57 te Leipzig (DEU).

Wijze van sneuvelen: Grenadier Bos is (sinds 29 mei 1943 in Duitse krijgsgevangenschap) door een geallieerd bombardement gesneuveld.

Dirk Pieter Bos was soldaat bij het Regiment Grenadiers. Na een oproep in de landelijke kranten en omdat hij niet kon onderduiken, meldde Dirk Pieter Bos zich op 29 mei 1943 in het Wehrmachtslager te Amersfoort om te worden teruggevoerd in krijgsgevangenschap. Kort na aankomst werd hij in een transport van 722 Nederlanders naar het Stalag XI-a Altengrabow gerbacht, waar ze op 1 juni 1943 aankwamen. Soldaat Bos werd daar geregistreerd als krijgsgevangenen nummer 106312. In Altengrabow weigerde Bos zich vrijwillig op te geven om te gaan werken in een Arbeitskommando. Op 4 juli 1943 werd hij daarom afgevoerd naar het Stalag IV-b Mühlberg ad Elbe. Op 6 augustus 1943 is hij vanuit Mühlberg afgevoerd naar het boeren Arbeitskommando te Greifendorf. Aan het einde van het oogstseizoen, op 21 november 1943 werd hij tewerkgesteld bij het Arbeitskommando van HASAG in Leipzig, dat ressorteerde onder het Stalag IV-g Oschatz. Het Stalag IV-g Oschatz was alleen een administratief centrum voor de verdeling van post en pakketten. HASAG in Leipzig vervaardigde munitie en wapens. Het betrof dus oorlogsindustrie en dit soort werk was voor krijgsgevangen Nederlanders onder de Conventie van Genève niet toegestaan. De aanhoudende protesten van de Nederlanders hadden echter geen enkele uitwerking. De omstandigheden bij HASAG waren buitengewoon slecht. Het recent gepubliceerde boek van Stef Beukes (2019) “Wij moesten naar Duitsland 1942-1945 HASAG” geeft hierover veel achtergrondinformatie. De fabriek vormde vanwege de oorlogsproductie tevens het doelwit van meerdere bombardementen door de geallieerden.Toen de fabriek in februari 1945 dankzij die bombardementen vrijwel stil kwam te liggen, werden de Nederlandse krijgsgevangenen ingezet bij het ruimen van puin in de binnenstad van Leipzig. Hierbij kwam op 6 april 1945 een groep Nederlandse krijgsgevangenen te werken in de buurt van het Bayerischer Bahnhof. Bij een luchtalarm vluchtte de groep in een schuilkelder op de hoek van Liebigstrasse en Nürnbergerstrasse 55-57. Het gebouw van het Framakolgische Instituut, waar de schuilkelder zich onder bevond werd bij het bombardement getroffen en zakte in elkaar, waardoor de meeste mensen in de kelder om het leven kwamen.

15 Nederlanders en tenminste 10 personen van andere nationaliteiten kwamen om. Hiervan waren de volgende personen Grenadiers & Jagers:

Locatie laatste rustplaats: Nationaal ereveld Loenen te Loenen, vak/rij/nummer: E 432. Oorspronkelijk op de Ostfriedhof te Leipzig in grafnummer X 9 L 14 begraven. Op 29 juni 1948 in Berlijn op de Britse begraafplaats. Op 22 februari 1949 overgebracht naar Nederland. Op 12 maart 1949 herbegraven op de algemene begraafplaats aan de Kerkhoflaan te Den Haag.

Overig: Ongehuwd. Zoon van Frederik Hendrik Bos en Cornelia Christina Wilhelmina Blom.

Onderscheidingen

  • Oorlogsherinneringskruis/Mobilisatie-Oorlogskruis niet toegekend. Zijn Mobilisatie-Oorlogskruis hangt in de Historische Collectie Garderegiment Grenadiers en Jagers. Nooit beloond maar nooit vergeten. Graag contact met de nabestaanden om dit alsnog te regelen.

Monumenten

Bronnen

Geef een reactie