Hagendoorn, Arnoldus Johannes. 

Gevallen voor het Vaderland. “Grenadiers Vooraan!”

Leeftijd: 30.

Geboortedatum: 06 mei 1914.

Geboorteplaats: Den Haag.

Adres: Hertzogstraat 43 te Den Haag.

Beroep: Chocoladebewerker.

Onderdeel: Regiment Grenadiers.

Rang: Gewoon dienstplichtig korporaal.

Functie: Kok.

Krijgsgevangenennummer (Kgf.nr.):106084.

Datum en locatie van sneuvelen: 06 april 1945, hoek van Liebigstrasse en Nürnbergerstrasse 55-57 te Leipzig (DEU).

Wijze van sneuvelen: Grenadier Hagendoorn is (sinds 1 juni 1943 in Duitse krijgsgevangenschap) door een geallieerd bombardement gesneuveld.

Als korporaal bij het Regiment Grenadiers heeft Hagendoorn na de oproep daartoe in de landelijke kranten zich op 1 juni 1943 gemeld in het Wehrmachtslager te Amersfoort. Dezelfde dag vertrok hij in een groep van cira 722 man naar het krijgsgevangenenkamp Stalag XI-a Altengrabow. In Altengrabow werd hij geregistreerd als krijgsgevangene nummer 106084. In Altengrabow heeft hij steeds geweigerd om te gaan werken in een Arbeitskommando. Op 4 juli 1943 werd hij daarom overgebracht naar het Stalag IV-b Mühlberg ad Elbe, waar hij een dag later aankwam. Op onbekende datum is hij getransporteerd naar het Arbeitskommando in Grünlichtenberg van Stalag IV-g Oschatz. Het Stalag IV-g Oschatz was alleen een administratief centrum voor de verdeling van post en pakketten. Hij is nooit in dat Stalag geweest. Het Kommando in Grünlichtenberg was een zogenaamd boerenkommando, dus werken bij een boer. Aan het einde van het oogstseizoen zijn de meeste krijgsgevangenen uit de boerenkommandos overgebracht naar de industrie. Nol Hagendoorn kwam in november 1943 terecht in het Arbeitskommando van HASAG in Leipzig en werd ondergebracht in Lager 10. HASAG was een bedrijf dat munitie en wapens vervaardigde. Het betrof dus oorlogsindustrie en dit soort werk was voor krijgsgevangen Nederlanders onder de Conventie van Genève niet toegestaan. De aanhoudende protesten van de Nederlanders hadden echter geen enkele uitwerking. De omstandigheden bij HASAG waren buitengewoon slecht. Het recent gepubliceerde boek van Stef Beumkes (2019) “Wij moesten naar Duitsland 1942-1945 HASAG” geeft hierover veel achtergrondinformatie. De fabriek vormde vanwege de oorlogsproductie tevens het doelwit van meerdere bombardementen door de geallieerden.Toen de fabriek in februari 1945 dankzij die bombardementen vrijwel stil kwam te liggen, werden de Nederlandse krijgsgevangenen ingezet bij het ruimen van puin in de binnenstad van Leipzig. Hierbij kwam op 6 april 1945 een groep Nederlandse krijgsgevangenen te werken in de buurt van het Bayerischer Bahnhof. Bij een luchtalarm vluchtte de groep in een schuilkelder op de hoek van Liebigstrasse en Nürnbergerstrasse 55-57. Het gebouw van het Farmakologische Instituut, waar de schuilkelder zich onder bevond werd bij het bombardement getroffen en zakte in elkaar, waardoor de meeste mensen in de kelder om het leven kwamen.

15 Nederlanders en tenminste 10 personen van andere nationaliteiten kwamen om. Hiervan waren de volgende personen Grenadiers & Jagers:

Locatie laatste rustplaats: Nationaal ereveld Loenen te Loenen, vak/rij/nummer: E 215. Oorspronkelijk te Leipzig in grafnummer X 9 L 15. Op 22 februari 1949 overgebracht naar Nederland. Op 21 maart 1949 herbegraven.

Overig: Gehuwd met Petronella Johanna Bartijn. Zoon van Johannes Bernardus en Johanna Wilhelmina Duuring.

Onderscheidingen

  • Oorlogsherinneringskruis/Mobilisatie-Oorlogskruis niet toegekend. Zijn Mobilisatie-Oorlogskruis hangt in de Historische Collectie Garderegiment Grenadiers en Jagers. Nooit beloond maar nooit vergeten. Graag contact met de nabestaanden om dit alsnog te regelen.

Monumenten

Bronnen

Geef een reactie