Zalm, (van der) Willem.

geen foto

Gevallen voor het Vaderland. “Grenadiers Vooraan!”…”Allez Chasse!”

Opdat wij niet vergeten…

Ingelijfd bij: Regiment Grenadiers.

Oorlogsonderdeel: 1e Compagnie-3e Bataljon-Regiment Jagers.

Rang: Dienstplichtig Soldaat.

Beroep: Koopman.

Adres: Kemperstraat 1b te Den Haag.

Locatie van sneuvelen: Waalhaven/legeringsbarak.(gewond).

Locatie laatste rustplaats: Militair Ereveld Grebbeberg.

Wijze van sneuvelen: Jager van der Zalm werd in de legeringsbarak gewond door het bombardement en overleed, aan zijn bekomen krijgsverwondingen dezelfde dag in het Zuiderziekenhuis te Rotterdam.

Eerst begraven te Den Haag op Eijk en Duinen later overgeplaatst naar ereveld Grebbeberg.

Notities:Raakte gewond bij de hangars en overleed dezelfde dag in het Zuider ziekenhuis te Rotterdam. Van Den Haag Eijk en Duinen overgeplaatst naar ereveld Grebbeberg.

Overig: Ongehuwd. Zoon van Willem Jielis van der Zalm en Jacoba Maria van Ooijen. Broer van Anna Paulina. NH/RK.

Website-vermelding:

– Dodenboek Grenadiers & Jagers

– Zuidfront-Holland 1940

Onderscheiding:

– Het ‘OORLOGSHERINNERINGSKRUIS MET DE GESP NEDERLAND MEI 1940’, postuum toegekend.

Bron: Bureau Decoraties, Ministerie van Defensie.

Waalhaven: kort na de capitulatie.

Waalhaven: NLD krijgsgevangenen.

Waalhaven: veldgraven NLD militairen.

Waalhaven: NLD gesneuvelden.

Bronnen:

– Historische Collectie Garderegiment Grenadiers & Jagers.

– Ministerie van Defensie.

– Nationaal Archief.

– Nationaal Archief, Oorlogsgravenstichting.

– Open Archieven.

– Haags Gemeentearchief.

– Nederlandse gesneuvelden in de meidagen 1940, J.W. de Leeuw (ASPEKT).

– http://www.zuidfront-holland1940.nl/index.php?page=zalm-w-van-der

Geef een reactie