Wiele, Franciscus Johannes van de.

De oorlogsgravenstichting (OGS) weigert Jager van de Wiele, ondanks alle aangeleverde papieren en herhaalde verzoeken, in de database op te nemen. De OGS verklaart dat het ministerie van Defensie daar gegevens over zou moeten verstrekken. Echter, bij het ministerie is niemand met die taak belast. Geen enkele moeite is gedaan om Jager van de Wiele, die het het hoogste offer heeft gebracht, aan de vergetelheid te onttrekken. Dat is dan de dank van het Vaderland.

Leeftijd: 20.
Geboortedatum: 24 februari 1924.
Geboorteplaats: Eindhoven.
Onderdeel: 3e Compagnie-1e bataljon Oorlogsvrijwilligers-Regiment Jagers.
Rang: Soldaat-oorlogsvrijwilliger (OVW).
Registratienummer: 24.02.24.034 en 112.162.
Adres: Bleekstraat 33 te Eindhoven of Broekscheweg 17 (maar adres lijkt niet te bestaan).
Beroep: Vertegenwoordiger N.V. Philips en daarna militair.
Overlijdensdatum en -plaats: Stavenisse, 17 april 1945.

Locatie laatste rustplaats: Oorspronkelijk begraven te Oud-Vossemeer op 18 april 1945. Geruimd-Eindhoven.
Wijze van overlijden:

Tegen het einde van de Duitse bezetting sluit hij zich aan bij de Binnenlandse Strijdkrachten. Met de wederopbouw van het Nederlandse leger wordt hij als soldaat ingedeeld bij het Regiment Jagers en ingezet bij de beveiliging van het pas bevrijde gebied in Zeeland. Regelmatig vinden daar vanaf het nog bezette Schouwen-Duiveland dodelijke aanvallen plaats die voor de Duitsers zo gevaarlijk zijn dat ze weinig verschillen van zelfmoordmissies. Ze worden daarom ook wel Himmelfahrtskommandos (hemelvaartcommando’s) genoemd.

Behalve verdediging behoort ook het onschadelijk maken van achtergebleven landmijnen tot de taken van de Binnenlandse Strijdkrachten. Dit wordt Frans uiteindelijk fataal. Op 17 april 1945 komt hij samen met collega Cor van Maurik in Stavenisse op Tholen om het leven, als een landmijn tijdens ontmanteling plotseling explodeert. Frans had tot de ruiming van zijn graf zijn laatste rustplaats in Eindhoven.

Een andere bron vermeld:

“Twee militairen van het regiment Jagers kwamen op 17 april 1945 om het leven bij Stavenisse (of Sint-Annaland), vermoedelijk eveneens door een ongeluk met een landmijn. Soldaat Franciscus Johannes van de Wiele kwam uit Eindhoven, Korporaal Cornelis Petrus van Maurik uit Best. Het tweetal maakte eerder deel uit van de bewakingstroepen van de Binnenlandse Strijdkrachten in het district Eindhoven. In de overlijdensakte van Van Maurik staat dat hij bij het opruimen van een landmijn is omgekomen. Beide zijn aanvankelijk begraven op het rooms-katholieke kerkhof in Oud-Vossemeer. In het parochie archief is de betaling van twee keer zes gulden grafrechten te vinden, overigens zonder vermelding van de namen. Van Maurik is herbegraven op het ereveld Loenen”

Website-vermeldingen:

Monument-vermelding:

Onderscheiding:

  • Het Oorlogsherinneringskruis (OHK) is nooit uitgereikt en zal ook nooit meer worden uitgereikt.
  • De opvolging daarvan: Het Mobilisatie Oorlogskruis (MOK) hangt in de Historische Collectie Garderegiment Grenadiers en Jagers om alsnog aan eventuele nabestaanden te wprden uitgereikt. Nooit beloond maar nooit vergeten.

Bronnen: