Vellekoop, Theodorus.

geen foto

Gevallen voor het Vaderland. “Allez Chasse!”

Opdat wij niet vergeten…

Onderdeel: 1e Compagnie-3e Bataljon-Regiment Jagers.

Rang: Dienstplichtig Sergeant.

Functie: Fourier.

Beroep: Kantoorbediende.

Adres: Breestraat 24a te Delft.

Locatie van sneuvelen: Waalhaven/legeringsbarak.(gewond)

Locatie laatste rustplaats: Gemeentelijke Begraafplaats Jaffa te Delft.

Wijze van sneuvelen: Sergeant Vellekoop raakte, in de legeringsbarak, door het bombardement gewond en overleed, dezelfde dag, in de verbandplaats op het vliegveld aan zijn bekomen krijgsverwondingen.

Bron: Nederlandse gesneuvelden in de meidagen 1940, J.W. de Leeuw (ASPEKT).

Overig: Ongehuwd. Zoon van Gerardus Vellekoop en Cornelia Maria Elisabeth de Bruijn. EL.

Website-vermelding:

– Dodenboek Grenadiers & Jagers

– Zuidfront-Holland 1940

Onderscheiding:

– Het ‘OORLOGSHERINNERINGSKRUIS MET DE GESP NEDERLAND MEI 1940’, postuum toegekend.

Bron: Bureau Decoraties, Ministerie van Defensie.

Bron: Ministerie van Defensie.

Bron: Nationaal Archief.

Waalhaven: kort na de capitulatie.

Waalhaven: NLD krijgsgevangenen.

Waalhaven: veldgraven NLD militairen.

Waalhaven: NLD gesneuvelden.

Bronnen:

– Historische Collectie Garderegiment Grenadiers & Jagers.

– Ministerie van Defensie.

– Nationaal Archief.

– Nationaal Archief, Oorlogsgravenstichting.

– Open Archieven.

Geef een reactie