Stiphout, (van) Adrianus.

Gevallen voor het Vaderland. “Allez Chasse!”

Opdat wij niet vergeten…

Onderdeel: Mitrailleurcompagnie-3e Bataljon-Regiment Jagers.

Rang: Dienstplichtig Soldaat.

Beroep: Landbouwer.

Adres: B102 te Nuenen.

Locatie van sneuvelen: Waalhaven-ingang Korperweg (gewond).

Locatie laatste rustplaats: Militair Ereveld Grebbeberg.

Wijze van sneuvelen: Jager van Stiphout is op 10 mei 1940 gewond geraakt bij het bombardement op het vliegveld Waalhaven. Hij is dezelfde dag aan zijn bekomen krijgsverwondingen in het Zuiderzeeziekenhuis te Rotterdam overleden.

Bron: Nederlandse gesneuvelden in de meidagen 1940, J.W. de Leeuw (ASPEKT).

Overig: Ongehuwd. Zoon van Adrianus van Stiphout en Maria Josephina Pepers. RK.

Eerst in Rotterdam begraven en daarna herbegraven in september 1940 en in de jaren ’70 weer.

Website-vermelding:

– Dodenboek Grenadiers & Jagers

– Zuidfront-Holland 1940

Onderscheiding:

– Het ‘OORLOGSHERINNERINGSKRUIS MET DE GESP NEDERLAND MEI 1940’, postuum toegekend.

Bron: Bureau Decoraties, Ministerie van Defensie.

Bron: Ministerie van Defensie.

Bron: Nationaal Archief.

Waalhaven: kort na de capitulatie.

Waalhaven: NLD krijgsgevangenen.

Waalhaven: veldgraven NLD militairen.

Waalhaven: NLD gesneuvelden.

Bronnen:

– Historische Collectie Garderegiment Grenadiers & Jagers.

– Ministerie van Defensie.

– Nationaal Archief.

– Nationaal Archief, Oorlogsgravenstichting.

– Open Archieven.

Geef een reactie