Maas, Johannes Henricus.

Gevallen voor het Vaderland. “Allez Chasse!”

Leeftijd: 21.

Geboortedatum: 16 februari 1928.

Geboorteplaats: Soerendonk.

Adres: Soerendonk B155 of 182 te Maarheeze.

Beroep: Losarbeider.

Onderdeel: 2 Peloton, 3 Compagnie, 6 Bataljon Garderegiment Jagers, 421 Bataljon Infanterie, G-Brigade, A-Divisie.

Rang: Dienstplichtig soldaat.

Registratienummer: 28.02.16.697

Datum en locatie van sneuvelen: 31 maart 1949, Poerwodadi/Bajamkalang (N van Maospati), Midden-Java (NOI-IDN).

Wijze van sneuvelen: Op 31 maart 1949 om 23:00u en 03:00u moest er een patrouille per voertuig naar de 4 kilometer verder gelegen spoorwegbrug worden uitgevoerd (bedien naar hetzelfde punt) om te controleren of deze niet was ondermijnd. Het 2e peloton was overdag al zwaar belast met een drukke patrouillegang. Vanaf het vertrek van het voertuig werden ze langs de hele route beschoten waardoor de chauffeur zeer nerveus werd. Om zich aan dit vijandelijke vuur te onttrekken werd met grote snelheid in de richting van de brug gereden. De brug bleek er echter niet meer te zijn en het voertuig, met de inzittenden, stortte in een diep ravijn. De militairen konden op het laatste ogenblik nog uit het voertuig komen maar allen werden ernstig verwond. Jager Maas werd direct gedood. Bij deze actie is ook Jager Daniel Nobel gewond geraakt en diezelfde dag in het hospitaal aan zijn bekomen verwondingen overleden. Doordat de patrouille wegbleef is er een tweede patrouille gestuurd om polshoogte te gaan nemen. Door onervarenheid werd er geen contact gemaakt terwijl de twee patrouilles vlak bij elkaar waren gekomen en keerde de tweede patrouille onverrichterzake terug naar de post. Na een nacht vol verschrikkingen werd de verongelukte patrouille om 08:00u gevonden.

Locatie laatste rustplaats: Nederlands ereveld Kembang Kuning (IDN), vak/rij/nummer BB 15. Oorspronkelijk begraven te Madiun op 01 april 1949. Opgegraven op 12 augustus 1949. Herbegraven op 13 augustus 1949.

Overig: Ongehuwd. Zoon van Jacobus Maas en Petronelle Gubbels. Op 02 februari 1949 per M.S. “De Grote Beer” vertrokken naar NOI.

Onderscheidingen

  • Ereteken voor Orde en Vrede met gespen: 1948-1949.

Monumenten

Bronnen

  • Laatste Bericht, Ereveld van Indië en Nieuw-Guinea, Jack Kooistra (PENN Communicatie).
  • Ministerie van Defensie.
  • Uitgave 4e Brigade (1950). Oost-Java, Gedenkboek der 4e Infanterie-Brigade. Tilburg, Nederland: Drukkerij Henri Bergmans N.V.
  • Most, T. van der. (1950). Bataljonsgedenkboek 421e Bataljon Garde Regiment Jagers. Rotterdam, Nederland.
  • Persoonlijke verzameling bidprentjes gesneuvelde Nederlandse militairen.
  • Oorlogsgravenstichting.
  • Open archieven.
  • Nationaal Archief.

Geef een reactie