Krevel, (van) Gerardus Johannes.

Gevallen voor het Vaderland. “Allez Chasse!”

Opdat wij niet vergeten…

Onderdeel: 1e Compagnie-4e bataljon-Garderegiment Jagers.

Rang: Dienstplichtig Soldaat der eerste klasse.

Registratienummer: 26.04.09.150

Adres: Sportlaan 37 te Ede.

Beroep: Kantoorbediende.

Locatie van sneuvelen: Pagergunung (gewond) Kediri (overleden), Oost-Java (NOI-IDN)

Wijze van sneuvelen: Gesneuveld na een mijndetonatie door zijn voertuig geactiveerd. In het hospitaal te Kediri gestorven aan zijn bekomen krijgsverwondingen.

Locatie laatste rustplaats: Ereveld Kembang Kuning te Soerabaja (IDN).

Overig: Ongehuwd. Zoon van Johannes Nicolaas van Krevel en Anna Marie Meiland. RK. Oorspronkelijk begraven te Dj. Baliwerti Kediri, opgegraven op 11 oktober 1949 en dezelfde dag te Soerabaja herbegraven.

Website-vermeldingen:

– Dodenboek Grenadiers & Jagers.

Toegekende onderscheidingen:

– Ereteken voor Orde en Vrede met gespen: 1947-1948-1949.

Bronnen:

– Laatste Bericht, Ereveld van Indië en Nieuw-Guinea, Jack Kooistra (PENN Communicatie).

  • Uitgave 4e Brigade (1950). Oost-Java, Gedenkboek der 4e Infanterie-Brigade. Tilburg, Nederland: Drukkerij Henri Bergmans N.V.

– Ministerie van Defensie.

– Open Archieven.

– Nationaal Archief, Oorlogsgravenstichting.

Geef een reactie