Clavaux, Josephus. 

Gevallen voor het Vaderland. “Grenadiers Vooraan!”

Leeftijd: 23.

Geboortedatum: 07 januari 1917.

Geboorteplaats: Den Haag.

Adres: Daguerrestraat 57 te Den Haag.

Beroep: Beeldhouwer-meubelmaker.

Onderdeel: 1 Compagnie, 1 Bataljon, Regiment Grenadiers.

Rang: Dienstplichtig soldaat.

Datum en locatie van sneuvelen: 10 mei 1940, Loosduinen-kruispunt Wilhelminastraat-Ockenburghstraat-Monsterseweg (gewond). 11 mei 1940, Den Haag-Oranjekliniek (overleden).

Wijze van sneuvelen: In de ochtend van 10 mei 1940 in de omgeving van de Belvédère gewond geraakt (schedelbasisfractuur) bij de tegenaanval van het bataljon op het vliegveld Ockenburg.

Grenadier Claveaux en fourier sergeant Revallier werden in een vrachtwagen nagestuurd om de compagnie tijdig van munitie te voorzien. Ter hoogte van het kruispunt Wilhelminastraat-Ockenburghstraat-Monsterseweg werd de vrachtwagen door twee Duitsers, vanachter een zuil van het elektriciteitsbedrijf, beschoten. Men probeerde deze soldaten nog te ontwijken door er in volle vaart om heen te rijden maar door Duits spervuur gegeven vanuit de huizen en vanaf de daken werden ze beiden geraakt. Toen een patrouille van 2-II-RGr (olv reserve-eerste luitenant De La Soussage Briet) verkennend voorwaarts ging werd het voertuig doorzeefd met kogels aangetroffen. Er lag 1 lichaam in het voertuig (waarschijnlijk Clavaux) en 1 dode ernaast (waarschijnlijk Revallier). Grenadier Josephus Clavaux overleed aan zijn bekomen krijgsverwondingen op 11 mei 1940 in de Oranje-kliniek te Den Haag.

Locatie laatste rustplaats: Militaire erehof Den Haag. Oorspronkelijk begraven op 11 mei 1940 in een veldgraf bij de Oranjekliniek. Op 16 mei 1940 herbegraven op de algemene begraafplaats Kerkhoflaan te Den Haag. Op 17 mei 1940 weer herbegraven op de RK begraafplaats Sint Jozef te Loosduinen. Op 05 april 1971 weer herbegraven in het huidige verzamelgraf. Hij lag vanaf 16 oktober 1941 samen begraven met Jager Bergenhenegouwen, Petrus Cornelis Antonius (gesneuveld in de Waakhaven te Rotterdam) die op 05 april 1971 naar het Militair Ereveld de Grebbeberg te Rhenen is gebracht.

Overig: Zoon van Jacobus Johannes Clavaux en Elisabeth Cornelia van Hagen.

Onderscheiding

  • ‘OORLOGSHERINNERINGSKRUIS MET DE GESP NEDERLAND MEI 1940’, postuum toegekend.

Monumenten

Vermelding op de Plaquettes Hulpvliegveld Ockenburgh.

Bronnen

Geef een reactie