Zwaab, Emanuël (BK).

Bescherming werd niet geboden.”Allez Chasse!”

Leeftijd: 29.

Geboortedatum: 11 oktober 1915.

Geboorteplaats: Amsterdam.

Adres: Hofwijckstraat 46 te Den Haag.

Beroep: Huisbediende.

Onderdeel: Regiment Grenadiers.

Rang: Dienstplichtig soldaat.

Datum en locatie van sneuvelen: 28 februari 1945, Midden-Europa.

Wijze van sneuvelen: Jodenvervolging. Wijze onbekend.

Locatie laatste rustplaats: Onbekend.

Overig: Gehuwd met Roza Blom. Zoon van Joel Zwaab en Rozette Blog. Allemaal door de Duitsers vermoord.

Onderscheidingen

  • BRONZEN KRUIS: “Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door op 10 mei 1940, ingedeeld als Lichte-mitrailleurschutter bij een compagnie Grenadiers, welke compagnie mede was aangewezen om het vliegveld Ypenburg, hetwelk nagenoeg geheel door de vijand was bezet, te helpen hernemen, daarbij op flinke wijze op te treden. In het bijzonder door, toen zijn mitrailleur door vijandelijk vuur werd getroffen zonder daardoor onklaar te geraken, op rustige wijze met dit wapen te blijven doorvuren.” (K.B. no.21 van 10 juni 1949, 2577).

Monumenten

Bronnen

Geef een reactie