Westerman, Johannes Casper.

Gevallen voor het Vaderland. “Allez Chasse!” Opdat wij niet vergeten…

Leeftijd: 21.
Geboorteplaats: Amsterdam.
Geboortedatum: 18 mei 1810.
Rang: Soldaat (vrijwillig geëngageerd).
Onderdeel: 2e Bataljon Jagers.
Woonplaats: Amsterdam, (adres onbekend).
Locatie en datum van sneuvelen: Leuven (BEL), 12 augustus 1831.
Wijze van sneuvelen: Tiendaagse Veldtocht. Tijdens de mars naar Leuven moest halt gehouden worden omdat er onderhandelingen plaatsvonden over de overgave van deze stad. Ook zou er een Frans leger in aantocht zijn. De Engelse gezant bezweerde de stad niet te beschieten maar een wapenstilstand te sluiten. De 2e Brigade waar Jager Westerman ook toe behoorde bezette de Looberg in afwachting van de verdere besluitvorming. Opeens donderde het geschut van de wallen van Leuven. Bij deze plotselinge en ontoelaatbare vuuroverval sneuvelde Jager Westerman. Door deze verraderlijke overval kostte het grote moeite om de troepen in bedwang te houden.
Overig: Zoon van Marten Westerman en Maria Vorst. Marten Westerman (een uitgever) had drie zonen waarvan er twee gereed stonden om gehoor te geven aan de roep des Konings om te gaan vechten tegen de Belgen. Zij aarzelden echter omdat hun vader hen nodig had op zijn oude dag. Vader Westerman liet zijn jongens gaan met de woorden: “Gij, of ik jongens!“. Eén van de twee trad in dienst bij de Noord-Hollandse Schutterij en Johannes bij het 2e Bataljon Jagers. De derde zoon zou de oude vader helpen in de uitgeverij. Jager Johannes Westerman sneuvelde dus waarop vader Westerman zijn laatste zoon opdroeg op de plaats van zijn gevallen broer in te nemen.

Locatie laatste rustplaats: Onbekend.

Bronnen:

  • Stamboeken Bataljons Jagers.
  • Geschiedkundige herdenking aan het vijf-en-twintig jarig bestaan der bataillons Grenadiers en Jagers (D. Noothoven van Goor. Leiden, 1854).
  • Geschiedenis der Regimenten Grenadiers en Jagers (Moorman’s Periodieke Pers N.V. Den Haag, 1934).
De troepenverplaatsingen tijdens de Tiendaagse Veldtocht van 1831 met de 1e Divisie (westelijk) waar de Grenadiers & Jagers waren ingedeeld. Bij Lubbeek en Leuven vielen de gesneuvelde Jagers.
Bron: Doedens, A. & Mulder, L. (2018). Oorlogsdossier, 1830-1839 Tiendaagse Veldtocht. Burgeroorlog in het Koninkrijk der Nederlanden. Nederland: Walburg Pers.
Overwinning Slag bij Leuven op 12 augustus 1831.