Westerkamp, Luitje.

geen foto

Diende als dienstplichtig soldaat bij het Regiment 3-I-Jagers. Sneuvelde op 10 mei door een schotwond in het achterhoofd bij de bossen aan de Monsterseweg tijdens de opmars naar Ockenburg. Ligt begraven op de N.H. Begraafplaats te Farmsum.

Bronnen

Gevallen voor het Vaderland. “Allez Chasse!”

Opdat wij niet vergeten…

Onderdeel: 3e Compagnie-1e Bataljon-Regiment Jagers.

Rang: Gewoon Dienstplichtig Soldaat.

Beroep: Landarbeider.

Adres: C199 te Schaapbulten. (exacte huidige locatie adres onbekend).

Locatie van sneuvelen: Ockenburg/Monsterseweg.

Wijze van sneuvelen: Jager Westerkamp is, bij de bossen aan de Monsterseweg tijdens de opmars naar Ockenburg door een schotwond in het achterhoofd, gesneuveld. Eerst op 14 mei 1940 begraven te Monster, later herbegraven.

Locatie laatste rustplaats: NH Begraafplaats te Farmsum.

Bron: Nederlandse gesneuvelden in de meidagen 1940, J.W. de Leeuw (ASPEKT).

Overig: Ongehuwd. Zoon van Hendrik Westerkamp en Anje Windt. NH.

Website-vermelding:

– Dodenboek Grenadiers & Jagers

Onderscheiding:

– Het ‘OORLOGSHERINNERINGSKRUIS MET DE GESP NEDERLAND MEI 1940’, postuum toegekend.

Bron: Bureau Decoraties, Ministerie van Defensie.

Bron: Ministerie van Defensie.

Bron: Nationaal Archief.

Vermelding op de Plaquettes Hulpvliegveld Ockenburgh.

Bronnen:

– Ministerie van Defensie.

– Open Archieven.

– Nationaal Archief, Oorlogsgravenstichting.

Geef een reactie