Wal, (van der) Anne Jan (BK).

Gevallen voor het Vaderland. “Grenadiers Vooraan!”

Leeftijd: 37.

Geboortedatum: 25 maart 1903.

Geboorteplaats: Harlingen.

Adres: Amandelstraat 24 te Den Haag.

Beroep: Directeur Gritfabriek.

Onderdeel: 1 Compagnie-2 Bataljon-Regiment Grenadiers.

Rang: Reserve-kapitein der Grenadiers.

Stamboeknummer: 12503.

Datum en locatie van sneuvelen: 10 mei 1940, Loosduinen-Tuinderijen ZO van Laan van Meerdervoort (gewond). Op 14 mei overleden aan zijn bekomen krijgsverwondingen (buikwond).

Wijze van sneuvelen: BRONZEN KRUIS; “Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door in de morgen van 10 mei 1940, toen vijandelijke luchtlandingstroepen het hulpvliegveld Ockenburg hadden bezet en zich verder uitbreidden, aan de opdracht dit vliegveld te helpen heroveren op onverschrokken en voorbeeldige wijze onder zwaar vijandelijk vuur met de hem ter beschikking staande helft van zijn compagnie gevolg te geven. In het bijzonder door zich daarbij steeds in de voorste lijn van zijn troep op te houden, zelf met een lichte mitrailleur op zeer laagvliegende vijandelijke vliegtuigen te vuren en verschillende malen rechtop gaande zijn mannen aan te moedigen, totdat hij zwaar werd gewond, aan welke verwondingen hij korte tijd later overleed’. (K.B, no.5 van 21 juni 1949, 2574).

Nadat hij met twee secties een opstelling had ingenomen (afsluiten wegen naar Den Haag) vanwaar uit hij vuur op Ockenburg kon uitbrengen, werd hij gedwongen terug te vallen op een opstelling in de tuinderijen zuid-oost van de Laan van Meerdervoort. Hier gaf hij zich teveel bloot en werd zwaar gewond. Hij is op 14 mei 1940 in het Rode Kruis/Zuidwal-ziekenhuis te Den Haag aan zijn bekomen krijgsverwonding, een buikschot, overleden.

Locatie laatste rustplaats: Militair ereveld Grebbeberg te Rhenen. Oorspronkelijk begraven op Oud Eik en Duinen te Den Haag. Op 03 augustus 1970 herbegraven naar Ereveld de Grebbeberg.

Het 2e bataljon was kennelijk gelegerd in de scholen aan de Hyacintweg.De 1e compagnie minus 2 secties kreeg opdracht om naar Ockenrode op te rukken.

Maar in de tussentijd hebben zij wel in de Wijndalersboederij gezeten en van daaruit het vliegveld beschoten. Naast v.d. Wal zijn er nog 2 grenadiers gesneuveld. Waar dat precies is gebeurd is onbekend. In ieder geval bij de Wijndalersboederij c.q. bij de terugtocht daar vandaan.

Gesneuvelde grenadiers:

Johannes Hermanus de Koning en Barteld Kooi.

In de gevechtsverslagen worden zij nergens met naam genoemd: “2 doden” dat is het enige.

Overig: Gehuwd met Grietje Smilde. Zoon van Daam van der Wal en Anke Molenaar.

Onderscheiding

  • Het ‘OORLOGSHERINNERINGSKRUIS MET DE GESP NEDERLAND MEI 1940’, postuum toegekend.
  • Het ‘BRONZEN KRUIS’.

Monumenten

Vermelding op de Plaquettes Hulpvliegveld Ockenburgh.

Bronnen

  • Vliegveld Ockenburgh.
  • Uitgave door de Stichting “Fonds tot handhaving van de traditiën der Grenadiers en Jagers” (1954). Gedenkboek Grenadiers en Jagers, 1939-1954. Den Haag, Nederland: Drukkerij C. Blommendaal N.V.
  • Nederlandse gesneuvelden in de meidagen 1940, J.W. de Leeuw (ASPEKT). Müller, E. (2016). 1940-2016, Het Bronzen Kruis. Voor moedige en beleidvolle daden. Ridderkerk, Nederland: Studiekring Ridderorden en Onderscheidingen.
  • Ministerie van Defensie.
  • Stichting Herdenking Militaire Erehof ‘s-Gravenhage.
  • Open Archieven.
  • Nationaal Archief.

Geef een reactie