Voormeeren, Petrus Cornelis Anthonius.

Gevallen voor het Vaderland. “Allez Chasse!”

Leeftijd:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Onderdeel: 3e Compagnie-2e Bataljon-24ste Regiment Infanterie (Dubbelregiment Jagers).

Rang: Dienstplichtig Soldaat.

Beroep: Melkslijter.

Adres: Strijensestraat 54 te Schiedam.

Datum en locatie van sneuvelen: Achterberg/Friesesteeg-omgeving.

Wijze van sneuvelen: Dodelijk gewond tijdens de tegenaanval van 29 RI en was bij aankomst in de hulpverbandplaats van III-19 RI reeds aan zijn bekomen krijgsverwondingen overleden. Op 3 juni 1940 werd zijn lijk van daaruit binnengebracht.

Locatie laatste rustplaats: Militair ereveld Grebbeberg te Rhenen.

Uit het rapport Sellies/Verhoeven (bevat o.m. gegevens omtrent sneuvelen en vindplaats)
Op 3 juni 1940 vanuit een veldgraf naast Hotel Bergzicht aan de Cuneraweg te Prattenburg overgebracht naar het Militair Ereveld Grebbeberg.

Bron: https://www.grebbeberg.nl/index.php?page=voormeeren-p-c-a

Overig: Ongehuwd. Zoon van Alphonsus Jozeph Voormeeren en Anna Jacoba Olsthoorn. R.K.

Onderscheiding

  • Het ‘OORLOGSHERINNERINGSKRUIS MET DE GESP NEDERLAND MEI 1940’, postuum toegekend.

Monumenten

Bronnen

  • Nationaal Archief.
  • Ministerie van Defensie.
  • Nederlandse gesneuvelden in de meidagen 1940, J.W. de Leeuw (ASPEKT).
  • Open Archieven.
  • Nationaal Archief.
  • Oorlogsgravenstichting.

Geef een reactie