Visch, Willem Arend. 

geen foto

Gevallen voor het Vaderland. “Grenadiers Vooraan!”

Opdat wij niet vergeten…

Stamregiment: Regiment Grenadiers.

Ingedeeld bij onderdeel: 422ste Bataljon Infanterie-6e Bataljon-8ste Regiment Infanterie.

Rang: Dienstplichtig Soldaat.

Registratienummer: 27.11.03.208.

Adres: Burgemeester Ketelaarstraat 34 te Warmond.

Beroep: Student.

Plaats van sneuvelen: Malang (NOI-IDN).

Wijze van sneuvelen: Grenadier Visch is, tengevolge van een schot in de buik (met in de dunne darm tien gaten, een gat in de sigmoid en een groot gat in het linkerbekken), in het hospitaal aan zijn bekomen krijgsverwondingen overleden.

In onderstaande bron wordt melding gemaakt van een vuurwapenongeval. De papieren van het ministerie melden: gesneuveld.

Locatie laatste rustplaats: Nederlands ereveld Kembang Kuning (IDN).

Bron: Laatste Bericht, Ereveld van Indië en Nieuw-Guinea, Jack Kooistra (PENN Communicatie).

Overig: Ongehuwd. Zoon van Willem Arend Visch en Christina Maria Johanna Angeneind. Geen godsdienst.

Website-vermeldingen:

– Dodenboek Grenadiers & Jagers.

Toegekende onderscheidingen:

– Ereteken voor Orde en Vrede met gesp: 1949.

Bron: Bureau onderscheidingen, Ministerie van Defensie.

Bron: ministerie van Defensie.

Bron: https://www.openarch.nl/search.php?name=Willem+Arend+Visch

422 Bataljon Infanterie-6 Bataljon-8 Regiment Infanterie

Opgericht: 01-01-1949.

Onderdeel van: 42ste Zelfstandige Infanterie Brigade (in Indië G-Brigade genoemd).

Vertrek Indië: 12-02-1949 a/b “Kota Inten”.

Aankomst Indië: 15-03-1949 te Soerabaja.

Toegevoegd aan: T.T.C. Oost-Java.

Actiegebied(en):

Commandant: Lkol H.J. Both.

Gerepatrieerd: 13-09-1950 a/b “Zuiderkruis”, 19-10-1950 aankomst Amsterdam.

Omgekomen: 10 man.

Het bataljon was gevormd uit dienstplichtigen van de lichting ’48-2. Na aankomst te Soerabaja werd het bataljon overgebracht naar Vak III, het brigadevak van de 4e Infanterie Brigade en werd o.a. gelegerd te Kediri, Pare, Wates en Kertosono. Hier kon het bataljon acclimatiseren en werd het opgeleid in het patrouilleren en zuiveren. In de periode van 6 tot 13 mei 1949 werd het bataljon verplaatst naar Vak IV (Madioen/Ponorogo) om daar 2-15 RI af te lossen, het laatste OVW-bataljon op Oost-Java dat na drie jaar tropendienst ging repatriëren.

In dezelfde periode dat het bataljon verplaatst werd naar vak IV zou er op 7 mei een actie ingezet worden naar Kedoenggalar en tevens de plaatsen Walikoekoen, Djogorogo en Ngrambe te bezetten, actie “Caro”. Naast onderdelen van o.a. 2-15 RI, 421 BI, Vew 8, 6e GenieVeldcie, 1-12 RVA, zouden er ook onderdelen van het bataljon aan deze actie gaan deelnemen. Er waren drie aanvalscolonnes geformeerd, wit, groen en blauw. De 1e cie van het bataljon was ingedeeld bij colonne groen, welke de hoofdmacht vormde en de aanval op Kedoenggalar zou uitvoeren. Een peloton van de 3e cie was ingedeeld bij colonne wit welke ten noorden van Kedoenggalar een afsluitingslinie legde om uitwijkende TNI troepen op te vangen. Colonne blauw vormde een afsluitingslinie te zuiden van Kedoenggalar bij Djogorogo.

Na deze actie werden de plaatsen blijvend bezet door 421 BI. Op 15 mei vertrok 2-15 RI uit vak IV en waren de posten inmiddels overgenomen door het bataljon. Het bataljon was o.a. gelegerd te Ponorogo, Oeteran, Tempoeran, Tjampoersari, Balong, Plaosan, Magetan, Redjosari, Pagotan en Badegan. In dit gebied, waar de TNI zeer actief was, moest er door het bataljon dag en nacht patrouilles gelopen worden om de controle over het gebied te behouden. Op 30 juli nam een peloton van de 1e cie, samen met andere onderdelen deel aan de actie “Maassluis”, een eendaagse actie naar Poesoer.

Na het ‘çease fire’ op 10 augustus bleef het onrustig in het gebied en kwam het bataljon regelmatig in contact met plunderende bendes. In oktober werd er een aanvang gemaakt met de ontruiming van het gebied. Na de eerste fase waarbij o.a. Ponorogo, Magetan, Tjampoersari en Plaosan waren ontruimd was het bataljon gelegerd te Madioen, Pagotan en Redjosari. Nadat ook het vak Madioen was overgedragen werd het bataljon vanaf op 6 december o.a. gelegerd in Pasoeroean, Pandakan, Tretes, Bangil en Poerwosari. Na de soevereiniteitsoverdracht, op 29 december, werd het bataljon geleidelijk teruggenomen op Soerabaja. Op 13 augustus 1950 vertrekt het bataljon in afwachting van de repatriëring naar Batavia, dat inmiddels Djakarta heette.

Literatuur:

Digitaal fotoalbum soldaat A. van der Steen (www.indiegangers.nl)

Bron: http://www.indie-1945-1950.nl/web/422bi.htm

Geef een reactie