Vink, Jan. 

Gevallen voor het Vaderland. “Allez Chasse!”

Leeftijd: 29.

Geboortedatum: 20 maart 1919.

Geboorteplaats: Amsterdam.

Adres: Iepenplein 13 3h te Amsterdam.

Beroep: Wagenbestuurder gemeentelijke tram.

Eerste gediend bij: Binnenlandse Strijdkrachten (05-09-1944 t/m 29-07-1945).

Stamregiment: Regiment Grenadiers.

Organiek onderdeel: 3 Bataljon, Regiment Jagers, 1 Infanterie Brigade Groep, C-“7 December” Divisie.

Ingedeeld bij onderdeel: Staf, 1 Infanterie Brigade Groep, C-“7 December” Divisie.

Rang: Sergeant-oorlogsvrijwilliger (OVW).

Registratienummer: 19.03.20.003.

Datum en locatie van overlijden: 07 oktober 1948, Buitenzorg/Bogor, West-Java (NOI-IDN).

Wijze van overlijden: Sergeant Vink is, ten gevolge van een auto-ongeval met een jeep, overleden.

Locatie laatste rustplaats: Nederlands ereveld Menteng Pulo (IDN), vak/rij/nummer I 42/7DD. Oorspronkelijk op 08 oktober 1948 begraven op Kedoeng Halang. Herbegraven op 22 juni 1949.

Overig: Gehuwd met Grada Johanna Warnars. Zoon van Jan Vink en Reijntje Veen.

Onderscheidingen

  • Ereteken voor Orde en Vrede met gespen: 1947-1948.

Monumenten

1 Infanterie Brigade Groep

Opgericht: 01-09-1946.

Onderdeel van: C-Divisie “7 december”.

Toegevoegd aan: T.T.C West-Java.

Actiegebied(en): Residenties Buitenzorg en Bantam.

Commandant:

Kol A.A.J.J. Thomson, 01-09-1946/29-06-1948. Kol D. Blanken, 29-06-1948/20-10-1949.

Opgeheven: 20-10-1949.

De 1e Infanterie Brigade Groep was gevormd uit dienstplichtige militairen van de lichting ’45. Het kader bestond voornamelijk uit OVW’ers die hun opleiding in Engeland kregen.

Op 6 november nam de Brigade de sector Buitenzorg over van de W-Brigade. Het KNIL bataljon Infanterie I was aan de Brigade toegevoegd en ondersteunde tot eind februari, begin maart 1947, de onderdelen bij hun nieuwe taak.

Om het gebied zo doeltreffend mogelijk te zuiveren en vrij te houden van infiltraties werden de troepen zo dicht mogelijk langs de demarcatielijn gelegerd.

In februari 1947 werd het gebied uitgebreid met de Poentjak sector, waar reeds een bataljon van de Brigade gelegerd was en onder cdo. van de W – Brigade stond. Na het staakt het vuren van 15 februari 1947 werd het aanzienlijk rustiger in het gebied.

De taak van de 1e Infanterie Brigade Groep tijdens de 1e politionele actie, op 21 juli 1947, bestond uit het bezetten van de regentschappen Buitenzorg en Soekaboemi en het onbeschadigd in handen krijgen van de krachtstations Oebroeg en Kratjak

Reeds op de tweede actiedag werden de beide krachtstations bezet. Hierna werd er doorgestoten naar Pelaboehanratoe aan de Wijnkoopsbaai. Na de overname van het door de 3e Infanterie Brigade Groep bezette gebied Tjiandjoer en Soekaboemi vonden er vanaf 25 juli in het gehele gebied zuiveringsacties plaats.

Op 5 augustus had de 1e Infanterie Brigade Groep alle opgedragen doelen bereikt.

Na de 1e politionele actie besloeg het gebied van de Brigade de residentie Buitenzorg en delen van de residentie Batavia (Tangerang en het west Krawangse).

Tegen het eind van 1948 werd duidelijk dat een tweede grote actie waarschijnlijk werd. De brigade stelde zich in op de vorming van gevechtsgroepen die aan de actie in Bantam zouden deelnemen.

De taak van de 1e Infanterie Brigade Groep tijdens de 2e politionele actie, op 23 december 1948 bestond uit de bezetting en zuivering van de residentie Bantam uitgevoerd door een snelle actie met twee gevechtsgroepen. De tegenstand was gering en vernielingen veroorzaakten de grootste vertraging in de opmars. Op 27 december waren alle gestelde doelen bereikt.

Na de actie was het Brigadevak aanzienlijk uitgebreid met de bezetting van Bantam. In juli begonnen de vele hergroeperingen in verband met de aanstaande repatriëring Geleidelijk werden de onderdelen van de Brigade afgelost.

Op 20 oktober 1949 werd de 1e Infanterie Brigade Groep als tactische eenheid opgeheven.

Bronnen

Geef een reactie