Veldman, Johannes Theodorus. 

Gevallen voor het Vaderland. “Grenadiers Vooraan!”

Leeftijd: 22.

Geboortedatum: 27 september 1926.

Geboorteplaats: Amsterdam.

Adres: Zeeburgerdijk 144 3h te Amsterdam.

Beroep: Kantoorbediende.

Stamregiment: Garderegiment Grenadiers.

Oorlogsonderdeel: 1 Compagnie, 1 Bataljon, 15 Regiment Infanterie.

Rang: Dienstplichtig soldaat der eerste klasse.

Registratienummer: 26.09.27.011.

Datum en locatie van sneuvelen: 15 januari 1949, Palem Sewu, Midden-Java (NOI-IDN).

Wijze van sneuvelen: Grenadier Veldman is, ten gevolge van een hoofdschot, gesneuveld.

Op dezelfde dag en plaats gesneuveld als Sergeant der Grenadiers Simon Goudswaard.

Locatie laatste rustplaats: Nederlands ereveld Candi te Semarang, vak/rij/nummer: C 40. Op 16 januari 1949 begraven op kerkhof Gondomanan Djocja. Opgegraven tussen 06 juni 1949 en 14 juni 1949 en herbegraven op 09 juni 1949.

Overig: Ongehuwd. Zoon van Jacobus Veldman en Adriana Robert.

Onderscheidingen

  • Ereteken voor Orde en Vrede met gespen: 1946-1947-1948-1949.

Monumenten

1 Bataljon-15 Regiment Infanterie

Opgericht: 01-06-1948 te Oengaran.

Toegevoegd aan: T.T.C. Midden-Java.

Ingedeeld bij: *Tr.Co.Semarang, T-Brigade.

Actiegebied(en): *Oengaran, Jogjakarta, Kalioerang, Bantoel, Sentolo, Gamping, Moentilan.

Commandant:

Maj H.M. Koerselman 01-06-1948/15-07-1948.
Lkol J.F. Scheers 15-07-1948/26-07-1949.

Gerepatrieerd: 02-07-1949 a/b “Zuiderkruis”, 26-07-1949 aankomst Nederland.

Omgekomen: 24 man.

Bijnaam: de “Blijvertjes”.

In juni, juli en oktober 1946 arriveerden er nog enkele OVW-bataljons in Indië namelijk 2-3 RI, 2-9 RI, 2-12 RI, 3(7)-3 RI en 5(9) RS. Deze bataljons werden echter ontbonden en verdeeld over de reeds op Java en Sumatra gelegerde OVW-bataljons die door verliezen en afkeuring, als gevolg van ziekten en verwondingen, sterk onderbezet waren. Kort voor de repatriëring, in 1948, werden deze aanvullers weer uit de bataljons gelicht. Om hun diensttijd vol te maken moesten zij nog enkele maanden in Indië blijven. Maar door de 2e politionele actie bleken ‘een paar maanden’ uit te lopen tot ongeveer één jaar. Het bataljon, opgericht als ” X-Bataljon”, bestond voornamelijk uit aanvullers van de bataljons 1-3 RI, 1-4 RI, 1-5 RI, 1-9 RI, 2-4 RI, 2-6 RI en 1-RS. Later werden er nog enkele manschappen uit Padang (Sumatra) afkomstig van de U-Brigade aan het bataljon toegevoegd. Vanaf 12 juli 1948 werd het bataljon ingezet in de sector Oengaran waar het op 8 september werd ingedeeld bij de T-Brigade. Samen met 5-5 RI patrouilleerde het bataljon langs de demarcatielijn met o.a. posten te Bodja, Toentang(brug) en Djelok.

Tijdens de 2e politionele actie, op 19 december 1948, werd het bataljon ingedeeld bij gevechtsgroep “M”. Nadat parachutisten het vliegveld Magoewo hadden bezet werd het bataljon met Dakota transporttoestellen ingevlogen en trok het Jogjakarta, volgens plan, vanuit het noorden binnen. De daarop volgende dagen werd Jogjakarta en omgeving gezuiverd. Op 22 december nam het bataljon Kalioerang over van een paracompagnie. De weg van Kalioerang naar Jogjakarta was een bron van zorg en vereiste dan ook een voortdurende patrouillegang om de weg te beveiligen. Een ander deel van het bataljon werd op 27 december gelegerd bij de verkeers/spoorbrug te Sentolo. Op 3 januari 1949 werden bij een actie ten noorden van Jogjakarta vier man vermist. Later bleek dat twee van hen waren gedood door de TNI. In de komende maanden brak er voor het bataljon een zeer zware tijd aan van acties en patrouilleren.

Op 18 januari startte de actie “Zuid”. Bij deze actie werd het gebied ten zuiden van Jogjakarta gezuiverd, waarbij het bataljon Taroeban, Kaligondang en het terrein langs de weg Sentolo Djocja voor z’n rekening nam. Op 1 maart ondernam de TNI een grote aanval op Jogjakarta, die na een felle strijd met succes werd afgeslagen. Onverminderd gingen de acties rond Jogjakarta door zoals op 18 maart een actie naar Djetis. Het bataljon was in die periode gelegerd ten zuidwesten van Jogjakarta met o.a. posten te Sentolo, Bantoel, Gamping, Padokan en Pedes. De 1e cie echter was gelegerd ten noorden van Jogjakarta te Moentilan. In deze zware en moeilijke tijd ontstond dan ook de lijfspreuk van 1-15 RI die luidde, “Wees wijs, wordt gek”. Eind mei werd het bataljon afgelost door 426 BI en teruggenomen op Semarang in afwachting van de repatriëring.

Literatuur:

Djokjakarta. Z.n., z.p., z.j.; 156 blz. 1-15 RI was ingedeeld bij de T-brigade op Midden-Java. Het was een OVW-bataljon dat eerder bestaan had onder de naam X-bataljon. Bijnaam de ‘blijvertjes’. Reijgwart, A.W., 1-15 RI. De Blijvertjes. Onbewust de voorloper van de Mobiele Luchtbrigade. Hengelo, 2002; 240 blz. Door veteraan van 1-15 Regiment Infanterie geschreven overzichtswerk.

Bronnen

Geef een reactie