Troost, Hermanus Izaak. 

geen foto

Gevallen voor het Vaderland. “Grenadiers Vooraan!”

Opdat wij niet vergeten…

Stamregiment: Regiment Grenadiers.

Onderdeel: 4e Compagnie-5e Bataljon-7e Regiment Infanterie.

Rang: Reserve-Tweede Luitenant der Infanterie.

Registratienummer: 28.04.09.002.

Adres: Voorstraat 149 te Brielle.

Beroep: ?

Plaats van sneuvelen: Tjingelan/Trigelang/Tjigelan/Cikalong, West-Java (NOI-IDN).

Wijze van sneuvelen: Luitenant Troost woonde een wajangvoorstelling bij, die ook bezocht werd door het beruchte plaatselijke bendehoofd Adboel. Er ontstond een vuurgevecht en de luitenant werd door vluchtende toeschouwers meegevoerd. Een later uitgezonden patrouille vond zijn verminkte lichaam met 2 schotwonden door het hoofd.

Locatie laatste rustplaats: Nederlands ereveld Menteng Pulo te Jakarta (IDN).

Bron: Laatste Bericht, Ereveld van Indië en Nieuw-Guinea, Jack Kooistra (PENN Communicatie).

Overig: Ongehuwd. Zoon van Andries Troost en Margaretha Laurens. Protestants.

Website-vermeldingen:

– Dodenboek Grenadiers & Jagers.

Toegekende onderscheidingen:

– Ereteken voor Orde en Vrede met gesp: 1948.

Bron: Bureau onderscheidingen, Ministerie van Defensie.

Bron: Ministerie van Defensie.

Bron: https://www.openarch.nl/search.php?name=Hermanus+Izaak+Troost

5-7 Regiment Infanterie

Aankomst Indië: 02-1948 Batavia.

Toegevoegd aan: T.T.C. West-Java, **T.T.C. Oost-Java.

Ingedeeld bij: *Baco.Batavia, 1e Inf.Brig.Groep, 2e Inf.Brig.Groep.

Actiegebied(en): *Batavia, Tjibaroesa, Djonggol, Tjiandjoer, Patjet, Agrabinta, **Grissee, Tjermee.

Commandant: Maj. H.S. Treu, 01-10-1947/09-04-1950.

Gerepatrieerd: 09-04-1950 a/b “General Howze”, 01-05-1950 aankomst Amsterdam.

Omgekomen: 13 man.

Het bataljon was gevormd uit dienstplichtigen van de lichting ’47. Na aankomst te Batavia nam het bataljon op 19 februari 1948 de wacht bij het huis van Generaal Spoor, de G.G van Mook, de Chef Generale staf, de gevangenis “Struijswijk” en de wacht bij het A.H.K over van 3-10 RI. Op 27 februari nam het bataljon tevens de posten bij Kebon Baroe, de Westergracht en de K.W. III school over. Een andere opdracht die het bataljon ten deel viel was het begeleiden van een delegatie, die voor onderhandelingen met de Republiek, via Gombong naar Jogjakarta reisde. Daar de Nederlandse militairen de demarcatielijn niet mochten overschrijden, wachtte men te Gombong op de terugkeer van de delegatie. In juni losten drie cieën de rond Tjibaroesa gelegerde huzaren af met o.a. posten te Djonggol, Tjarioe, Menteng en Tjibeureum. Gedurende de eerste tijd kreeg het bataljon steun van de zogeheten “Commando-Compagnie” van de 1e Infanterie Brigade Groep. Op 19 november werd het restant te Batavia overgebracht naar Tjibaroesa.

Tijdens de 2e politionele actie, op 23 december 1948, kwam het bataljon onder tactisch bevel van de cdt. 2e Infanterie Brigade Groep. Voor zover bekend nam het bataljon niet actief deel aan de 2e politionele actie. Hoofdzaak voor het bataljon was om acties van de TNI in het eigen vak te neutraliseren en de rust te bewaren.

Op 12 februari 1949 werd een peloton mortieren ingedeeld bij 3-10 RI te Tjipanas. Op 4 maart werd een peloton van het bataljon gelegerd te Kademangan bij 4-3-10 RI.

De 3e cie nam op 12 maart de posten van 1-2 RVA over in het “Noordvak Tjiandjoer” en kwam weer onder bevel van de cdt. 1e Infanterie Brigade Groep. Geleidelijk werd het bataljon gelegerd in het vak Tjiandjoer. Op 3 april werd het “Zuidvak Tjiandjoer” door 3-10 RI overgedragen aan het bataljon. In het nieuwe vak was het bataljon o.a. gelegerd te Tjiandjoer, Patjet, Tjipanas, Bodjong Pitjoeng, Tjibeber en geheel in het zuiden te Sindang Barang en Agrabinta. Naast het vele patrouillewerk werd het bataljon ook ingezet bij konvooibegeleiding. In oktober werd het bataljon verplaatst naar Oost-Java en o.a. gelegerd in de sectoren Grissee en Tjermee.. Op 18 maart werden twee cieën weer overgebracht naar West-Java en gelegerd in Tjimahi. Na de opheffing van de posten Wonolangan, Wonoasih en Gending werd op 22 en 23 maart het restant overgebracht naar Tjimahi.

Bron: http://www.indie-1945-1950.nl/web/5-7ri.htmSluiten

Geef een reactie