Thijssen, Antonius Gerardus Hubertus. 

Diende als dienstplichtig soldaat bij Regiment Grenadiers. Sneuvelde op 10 mei door vijandelijk granaatvuur bij gevechten aan de Kijkduinsestraat tijdens de herovering van het vliegveld. Ligt begraven op het Militair Erehof op de Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan te ‘s-Gravenhage.

Bronnen

Gevallen voor het Vaderland. “Grenadiers Vooraan!”

Opdat wij niet vergeten…

Onderdeel: 1e Groep-2e Sectie-3e Compagnie-1e Bataljon-Regiment Grenadiers.

Rang: Dienstplichtig Soldaat.

Beroep: Timmerman.

Adres: Grootestraat C 110 te Swolgen. (exacte locatie huidig adres onbekend).

Locatie van sneuvelen: Loosduinen/Park meer en Bos.

Wijze van sneuvelen: Gesneuveld tijdens gevechten voorafgaande aan de tegenaanval van het bataljon op het Vliegveld Ockenburgh. Zijn groep kwam onder vijandelijk granaatvuur te liggen, waarbij grenadier Thijssen, door een hartschot, werd gedood.

Locatie laatste rustplaats: Militaire erehof Den Haag.

Bron: Nederlandse gesneuvelden in de meidagen 1940, J.W. de Leeuw (ASPEKT).

Overig: Eerst tijdelijk begraven bij de R.K.-kerk te Loosduinen daarna op 17 mei herbegraven in het noodgraf op de Kerkhoflaan te Den Haag.

Ongehuwd. Zoon van Christiaan Hubertus Thijssen en Willemina Huberdina Vermeulen. R.K. Sinds 1929 lid van V.V. Swolgen, rechtshalf van het 1e elftal. Zes jaar lang aanvoerder.

Website-vermelding:

– Dodenboek Grenadiers & Jagers.

– Stichting Herdenking Militaire Erehof ‘s-Gravenhage.

Onderscheiding:

– Het ‘OORLOGSHERINNERINGSKRUIS MET DE GESP NEDERLAND MEI 1940’, postuum toegekend.

Bron: Bureau Decoraties, Ministerie van Defensie.

Bron: Ministerie van Defensie.

Bron: Nationaal Archief.

Vermelding op de Plaquettes Hulpvliegveld Ockenburgh.

Bronnen:

– Beurskens, L.H. Onze Dooden, 1940-1945. KNVB Afd. Limburg. Maastricht. Paschen, 1947.

– Open Archieven.

– Haags Gemeentearchief.

– Nationaal Archief, Oorlogsgravenstichting.

Geef een reactie