Tartwijk, (van) Joseph Johannes.

Diende als dienstplichtig soldaat bij Regiment Grenadiers. Sneuvelde op 10 mei vlakbij de Wijndaelerswoning bij het bepalen van positie van de vijand. Ligt begraven op het Militair Erehof op de Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan te ‘s-Gravenhage.

Bronnen

Gevallen voor het Vaderland. “Grenadiers Vooraan!”

Opdat wij niet vergeten…

Onderdeel: 3e Compagnie-1e Bataljon-Regiment Grenadiers.

Rang: Dienstplichtig Soldaat.

Beroep: Landbouwer.

Adres: B51 te Best.(exacte locatie huidig adres onbekend).

Locatie van sneuvelen: Loosduinen/Park meer en Bos.

Wijze van sneuvelen: Toen de compagniescommandant een verkenning liet uitvoeren naar de vijandelijke vuurposities werd grenadier van Tartwijk, moedig vooropgaande, reeds op 10 meter van zijn groep verwijderd, door een kogel door zijn rechteroog, dodelijk getroffen.

Locatie laatste rustplaats: Militaire erehof Den Haag.

Bron: Nederlandse gesneuvelden in de meidagen 1940, J.W. de Leeuw (ASPEKT).

Overig: Tijdelijk begraven bij de R.K.-kerk te Loosduinen. Op 17 mei 1940 herbegraven in het noodgraf te Den Haag. een verzoek tot opgraving van het lichaam uit het noodgraf is geweigerd. Ongehuwd. Zoon van Hendrikus van Tartwijk en Elisabeth van Rooij. R.K.

Website-vermelding:

– Dodenboek Grenadiers & Jagers.

– Stichting Herdenking Militaire Erehof ‘s-Gravenhage.

Onderscheiding:

– Het ‘OORLOGSHERINNERINGSKRUIS MET DE GESP NEDERLAND MEI 1940’, postuum toegekend.

Bron: Bureau Decoraties, Ministerie van Defensie.

Bron: Ministerie van Defensie.

Bron: Nationaal Archief.

Vermelding op de Plaquettes Hulpvliegveld Ockenburgh.

Bronnen:

– Open Archieven.

– Haags Gemeentearchief.

– Nationaal Archief, Oorlogsgravenstichting.

Geef een reactie