Sukkel, Johannes Dirk.

Gevallen voor het Vaderland. “Allez Chasse!”

Leeftijd: 23.

Geboortedatum: 13 maart 1923.

Geboorteplaats: IJzendoorn.

Adres: Tuindorpweg 7 te Maarn.

Onderdeel: Regiment Jagers.

Beroep: Militair.

Ingedeeld bij: “Militaire Politie Staf “U-Brigade”.

Rang: Sergeant-oorlogsvrijwilliger (OVW).

Registratienummer: 23.03.13.011/Stamboeknummer: 551515.

Reis naar en indeling NOI: Op 03 oktober 1945 vanuit GBR met de Stirling Castle. Sgt Sukkel was eerst ingedeeld bij het Gezagsbataljon Indië (GBI). Vanaf 01 september 1945 werd dit bataljon administratief opgeheven en werden de mannen heringedeeld. De mannen werden echter pas op Malakka op de hoogte gebracht. Er werd nog flink geprotesteerd en het GBI is zelfs letterlijk ’ten grave gedragen’ (zie foto). 1-RJ arriveerde op 13 maart 1945 in Batavia (het eerste operationele gebied voordat ze half november 1946 naar Padang op Sumatra zouden vertrekken). Sgt Sukkel zou tot aan zijn dood bij 1-RJ ingedeeld moeten zijn geweest en de indeling bij 1-RJ zou moeten hebben plaatsgevonden in de periode 27 november 1945 (aankomst Stirling Castle in Penang) en 01 maart 1946.

Datum en locatie van overlijden: 17 april 1946, Batavia-Jakarta, West-Java (NOI-IDN).

Wijze van overlijden: Sergeant Sukkel is, ten gevolge van een motorongeval, overleden.

Locatie laatste rustplaats: Nederlands ereveld Menteng Pulo te Jakarta (IDN), vak/rij/nummer Cil. 130. Herbegraven in augustus 1968.

Overig: Ongehuwd. Zoon van Pieter Sukkel en Christina Bosman.

Onderscheidingen

 • Ereteken voor Orde en Vrede met gesp: 1946.

Monumenten

Bronnen

 • Laatste Bericht, Ereveld van Indië en Nieuw-Guinea, Jack Kooistra (PENN Communicatie).
 • Ministerie van Defensie.
 • Nationaal Archief.
 • Oorlogsgravenstichting.
 • https://www.indie-1945-1950.nl/web/ubrig.htm

U-Brigade

De U – brigade bestond bij de oprichting op Malakka uit de onderdelen 2-14 RI, 1-8 RI, 1 RJ en 1-11 RI.
De staf en de diverse hulpdiensten van de T – Brigade werden veelal gevormd uit militairen van het GBI (Gezagsbataljons Indië) de LSK (Luchtstrijdkrachten) en ex krijgsgevangenen van het KNIL.      

Na aankomst op Midden Sumatra kreeg de U – Brigade versterking van zogenaamde “Calmeyer” eenheden. Dit waren eenheden Cavalerie en Artillerie ter ondersteuning van de op Malakka gevormde Brigades. Ook deze eenheden bestonden voornamelijk uit OVW’ers.
De commandant van de U-Brigade, werd later in Padang tevens de commandant werd van het Territoriaal Troepen Commando Midden Sumatra.

Herinnerings boekje 2 jarig bestaan 1948

Eind februari begin maart 1946 arriveerde de U-Brigade te Batavia waar het o.a. diverse posities overnam van de Britse 161th Indian Brigade in de sector Klender, Grogol Tjiteureup. In mei 1946 werd Inf.II.KNIL toegevoegd aan de U-Brigade . In diezelfde maand werd 1-11 RI uit de U-Brigade gelicht en ingedeeld bij de W-Brigade.

Nadat de posities van de U-Brigade in november 1946 waren overgenomen door de 7 december divisie werd de U-brigade, minus Inf.II.KNIL overgebracht naar Padang op Midden Sumatra.
Padang bleek een zeer onrustige stad te zijn waar de TNI vrij spel had. Na aankomst van de U-Brigade begon deze eerst met het veilig stellen van belangrijke objecten en gebouwen, de weg van Padang naar Emmahaven, ± 8 km nachtmerrie zoals het toentertijd genoemd werd en het gebied ten noorden van Padang waar ook het vliegveld was gelegen. Reeds in december was er een duidelijke verbetering zichtbaar. Op 2 januari 1947 werd er een aanvang gemaakt met het zuiveren van het hele gebied dat binnen de demarcatielijn lag.

Tijdens de 1e politionele actie trok de U-Brigade van uit Padang in drie colonnes op naar “buiten” en vergrootte daarmee het gebied aanzienlijk en bezette o.a. de plaatsen Loeboek Aloeng (te noorden), Indaroeng (ten westen) en het gebied rond de Boengoesbaai (ten zuiden).  Na de repatriëring van de OVW bataljons, het KNIL en andere onderdelen in de eerste helft van 1948 bestond de U-Brigade louter nog uit onderdelen gevormd uit dienstplichtigen, uitgezonderd manschappen van de AAT, Genie en Cavalerie waar veel OVW’ers in dienden. Tijdens de 2e politionele actie, op 19 december 1948 was het hoofddoel van de U-Brigade de bezetting van Fort de Kock. Ook het gebied langs de kust ten zuiden en noorden van Padang werd verder uitgebreid. In december 1949 werd de U-Brigade officieel opgeheven.

Literatuur :

 1. Vademecum der U-brigade. Z.n., Padang, 1948; 127 blz. Een gedenkboekje dat een overzicht geeft van het optreden van de U-brigade op Midden Sumatra. In het boekje wordt elk bataljon afzonderlijk behandeld.
 2. Voor recht en veiligheid!Z.n., Batavia, 1947; 24 blz. Fotoboekje ter herinnering aan de U-brigade
 3. De bevrijders van TangerangZ.n., z.p., ca. 1946; 14 blz. Beschrijving van de verovering van Tangerang in 1946 door eenheden van het KNIL en KL, behorende tot de U-brigade.
 4. Ter herinnering. 3 Jaar U-brigade: 2 maart 1946-1949. Z.n., Padang, 1949; 18 blz. Dienst welzijnsverzorging Midden-Sumatra.
 5. Open Vizier, Weekblad van het Territoriaal en Troepencommando Midden Sumatra.

Geef een reactie