Stiemens, Johannes Hendrik. 

Gevallen voor het Vaderland. “Grenadiers Vooraan!”

Opdat wij niet vergeten…

Ingelijfd bij: 2e Regiment Infanterie.

Onderdeel: Staf-3e Bataljon-Regiment Grenadiers.

Rang: Reserve-Eerste Luitenant der Grenadiers.

Functie: Luitenant-adjudant van de bataljonscommandant.

Beroep: Administrateur.

Adres: Spoorstraat 154 te Gennep.

Locatie van sneuvelen: Ypenburg-Hoofdgebouw. (gewond).

Wijze van sneuvelen: BRONZEN KRUIS; “Heeft zich door moedig optreden tegenover den vijand onderscheiden bij de verdediging van den commandopost van den Bataljonscommandant op het vliegveld Ypenburg op 10 mei 1940; is daarbij gesneuveld”(K.B. no. 2 van 6 mei 1946, 1591).

Het gevecht om de commandopost van het bataljon; de BC Maj E.C.F. ten Haaf meldt hoe de Duitsers onder dekking van Nederlandse krijgsgevangenen het gebouw aanvallen en handgranaten in het sousterrein werpen. Luitenant Stiemens ging polshoogte nemen en sneuvelde, door een handgranaatscherf in zijn hoofd, op het voorplein.

Locatie laatste rustplaats: Begraafplaats St. Augustinusstichting te Gennep.

Overig: Gehuwd met Helena Anna Else Werner. Zoon van Hendrik Stiemens en Maria Magdalena Hopman. NH.

Website-vermelding:

– Dodenboek Grenadiers & Jagers

Onderscheiding:

– Het ‘OORLOGSHERINNERINGSKRUIS MET DE GESP NEDERLAND MEI 1940’, postuum toegekend.

– Het ‘BRONZEN KRUIS’, postuum toegekend.

Bron:

– Nederlandse gesneuvelden in de meidagen 1940, J.W. de Leeuw (ASPEKT). Nederlandse gesneuvelden in de meidagen 1940, J.W. de Leeuw (ASPEKT). Müller, E. (2016). 1940-2016, Het Bronzen Kruis. Voor moedige en beleidvolle daden. Ridderkerk, Nederland: Studiekring Ridderorden en Onderscheidingen.

– Bureau Decoraties, Ministerie van Defensie.

Bron: Ministerie van Defensie.

Bron: St. Herdenking Militair Erehof ‘s-Gravenhage.

Bron: Nationaal Archief.

Foto’s: Grafmonument Oud-Rijswijk.

Bronnen:

– Ministerie van Defensie.

– Nationaal Archief, Oorlogsgravenstichting.

– Open Archieven.Sluiten

Bron: Vereniging 18 juni.

Geef een reactie