Smid, Willem Tjeert.

geen foto

Diende als Sergeant bij het 3-I-Regiment Jagers. Sneuvelde tijden de tegenaanval op het landgoed Ockenburg in de omgeving van de Belvedere. Ligt begraven op het Militair Erehof op de Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan te ‘s-Gravenhage.

Bronnen

Gevallen voor het Vaderland. “Allez Chasse!”

Opdat wij niet vergeten…

Onderdeel: 3e Compagnie-1e Bataljon-Regiment Jagers.

Rang: Dienstplichtig Sergeant-titulair.

Beroep: Geen.

Adres: Mijnbouwstraat 1 te Delft.

Locatie van sneuvelen: Loosduinen/ Belvédère.

Wijze van sneuvelen: Jager Smid is tijdens de tegenaanval op Ockenburgh gesneuveld.

Locatie laatste rustplaats: Militaire erehof Den Haag.

Bron: Nederlandse gesneuvelden in de meidagen 1940, J.W. de Leeuw (ASPEKT).

Overig: Ongehuwd. Zoon van Jan Christiaan Smid en Catharina Marie Stoorvogel. NH.

Website-vermelding:

– Dodenboek Grenadiers & Jagers.

– Stichting Herdenking Militaire Erehof ‘s-Gravenhage.

Onderscheiding:

– Het ‘OORLOGSHERINNERINGSKRUIS MET DE GESP NEDERLAND MEI 1940’, postuum toegekend.

Bron: Bureau Decoraties, Ministerie van Defensie.

Bron: Ministerie van Defensie.

Bron: Nationaal Archief.

Bron: Ministerie van Defensie.

Vermelding op de Plaquettes Hulpvliegveld Ockenburgh.

Bronnen:

– Ministerie van Defensie.

– Open Archieven.

– Nationaal Archief, Oorlogsgravenstichting.

Geef een reactie