Smeele, Petrus Johannes Godefriedus (BK).

Diende als Sergeant bij het 3-I-Regiment Jagers. Raakte op 10 mei dodelijk gewond op het landgoed Ockenburg. Sergeant Smeele wilde het draad doorknippen, dat de afscheiding vormde van het landgoed, van de kliniek Bloemendaal met de weg. Hierbij is de Sergeant Smeele, met een schot door de hals, gesneuveld. Werd nog wel vervoerd naar de Oranjekliniek te ‘s-Gravenhage, waarhij na het H. Oliesel en meermalen de H. Absulutie ontvangen te hebben, zonder tot bewustzijn te zijn gekomen, op dezelfde dag overleed. Op 18 mei is hij op de Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan te ‘s-Gravenhage begraven.

Bronnen

Gevallen voor het Vaderland. “Allez Chasse!”
Opdat wij niet vergeten…

Onderdeel: 3e Compagnie-1e Bataljon-Regiment Jagers.

Rang: Dienstplichtig Sergeant.

Adres: Zuidvliet 52 te Maassluis.

Beroep: kantoorbediende-boekhouder.

Locatie van sneuvelen: Loosduinen/ Belvédère.

Wijze van sneuvelen: BRONZEN KRUIS; “Heeft zich door moedig optreden tegenover den vijand onderscheiden door op 10 mei 1940 zijn groep onder moeilijke omstandigheden in het gevecht in het boschterrein bij Ockenburg voorwaarts te brengen; is daarbij gesneuveld” (K.B. no.2 van 6 mei 1946, 1597).

Locatie laatste rustplaats: Militaire erehof Den Haag.

Bron: Nederlandse gesneuvelden in de meidagen 1940, J.W. de Leeuw (ASPEKT). Müller, E. (2016). 1940-2016, Het Bronzen Kruis. Voor moedige en beleidvolle daden. Ridderkerk, Nederland: Studiekring Ridderorden en Onderscheidingen.

Bron: Nederlandse gesneuvelden in de meidagen 1940, J.W. de Leeuw (ASPEKT).

Overig: Ongehuwd. Zoon van Quirinus Johannes Smeel en Dimphna Antonia Maria Wilhelmina de Greef. RK.

Website-vermelding:

– Dodenboek Grenadiers & Jagers.

– Stichting Herdenking Militaire Erehof ‘s-Gravenhage.

Onderscheiding:

OHK-Niet traceerbaar. Gaarne contact met de nabestaanden svp.

Bron: Bureau onderscheidingen, Ministerie van Defensie.

Onderscheiding:

Bron: Ministerie van Defensie.

Bron: Nationaal Archief.

Vermelding op de Plaquettes Hulpvliegveld Ockenburgh.

Bronnen:

– Ministerie van Defensie.

– Open Archieven.

– Nationaal Archief, Oorlogsgravenstichting.

Geef een reactie