Smallegange, Cornelis.

Gevallen voor het Vaderland. “Allez Chasse!”

Leeftijd:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Ingelijfd bij: Regiment Jagers.

Oorlogsonderdeel: 2e Compagnie-1e Bataljon-5e Regiment Infanterie.

Rang: Sergeant-capitulant.

Beroep: Militair (eerst stoffeerder).

Woonplaats: Leusderweg 45 te Amersfoort.

Datum en locatie van sneuvelen: Achterberg/Cuneraweg (gewond).

Wijze van sneuvelen: De sergeant is gewond geraakt tijdens de uitvoering van de tegenaanval van 29 RI op 13 mei 1940. De aanval van de compagnie liep bij Achterberg dood in hevig mitrailleurvuur (uit westelijke richting) en artillerievuur op het complex molen, maalderij en school. Hij overleed aan zijn bekomen krijgsverwondingen op 19 mei 1940 in het Sint Elisabeth-ziekenhuis te Arnhem.

Locatie laatste rustplaats: Gemeentelijke Begraafplaats Rusthof te Leusden.

Overig: Eerst begraven te Moscova te Arnhem. Ongehuwd. Zoon van Mattheus Smallegange en Paulina den Broeder. Nederlands Hervormd.

Onderscheiding

  • Het ‘OORLOGSHERINNERINGSKRUIS MET DE GESP NEDERLAND MEI 1940’, postuum toegekend.

Monumenten

Bronnen

Geef een reactie