Schwing, Adriaan Adolf.

Gevallen voor het Vaderland. “Allez Chasse!”

Leeftijd: 46.

Geboortedatum: 04 november 1893.

Geboorteplaats: Arnhem.

Beroep: Beroepsmilitair.

Onderdeel: 48 Compagnie-Pantser Afweer Geschut-Staf-Regiment Jagers.

Functie: Commandant.

Rang: Kapitein der Grenadiers.

Adres: Segbroeklaan 86 te Den Haag, (exacte huidige locatie onbekend-nieuw bebouwd).

Datum en locatie van sneuvelen: ‘s-Gravenzande-T-splitsing Heenweg/Maasdijk.

Wijze van sneuvelen: Kapitein Schwing is door Duitse Fallschirmjäger (militair parachutisten), ten gevolge van een schot door zijn hart, gesneuveld. De toegangswegen naar Naaldwijk werden door het Regiment afgesloten en de compagnie van Schwing werd ter bestrijding van de vijand naar het Staalduinse bos gedirigeerd. In een zijspan met motor ging Schwing ter verkenning vooruit en werd door een twintigtal Duitsers verrast. Bij een gevecht aan de Heenweg, nabij cafe “Jan de Pet” sneuvelde de zo verdienstelijke kapitein der Jagers samen met een sergeant, een ordonnans en nog een jager (namen volgen).

Kap Schwing werd door zijn collega’s omschreven als een trouwe kameraad, een steunpilaar van De Garde welke vereniging hij tot bloei heeft gebracht (de vereniging bestaat niet meer). Hij was de samensteller van het Gedenkboek der Grenadiers en Jagers 1929-1939. Zijn vriend en collega Oxenaar getuigde van hem: “Wanneer wij in het leven iemand ontmoeten wiens karaktertrekken ons treffen als zuiver en goed, wiens essentiële levenshouding ons boeit door de vastheid van wil, de eerlijkheid in mening en vriendschap, de onkreukbare rechtvaardigheidszin naast fijne humor en diep religieus voelen, dan is zulk een ontmoeting een voorrecht te noemen en vertegenwoordigt zij een zekere geestelijke waarde die eigen leven verrijkt. Zo iemand was Schwing, een sterke en gave figuur, een voortreffelijk soldaat en trouw kameraad.”

Locatie laatste rustplaats: Militair ereveld Grebbeberg te Rhenen, vak/rij/nummer 15 4.

Bron: Nederlandse gesneuvelden in de meidagen 1940, J.W. de Leeuw (ASPEKT).

Overig: Gehuwd met Mathilde Amelie Henriette Tromp. Vader van Waldermar Arthur Schwing en Olga Jolande Schwing. Zoon van Heinrich Friedrich Valentin Moriz Schwing en Johanna Elisabeth Pijnacker Hordijk.

Onderscheidingen

  • ‘OORLOGSHERINNERINGSKRUIS MET DE GESP NEDERLAND MEI 1940’, postuum toegekend.
  • ‘ONDERSCHEIDINGSTEKEN VOOR LANGDURIGE DIENST ALS OFFICIER’, JAARTEKEN ??.
  • ‘MOBILISATIEKRUIS 1914-1918’.
  • ‘KRUIS VOOR BETOONDE MARSVAARDIGHEID’ (min. 16 maal), C-detachement 1937.

Monumenten

Bron: De Garde 1947-10.
Bron: De Garde, juni 1950.
Foto: Kap Schwing(l), in de kazerne van de Koloniale Reserve.
Foto: Kap Schwing zichtbaar onder nummer 3.
Bron: Over de manoeuvres in Limburg – September 1930, Gedenkboek Grenadiers en Jagers 1929 – 1939.

Bronnen

  • Ministerie van Defensie.
  • Nationaal Archief.
  • Open Archieven.
  • Uitgave door de Stichting “Fonds tot handhaving van de traditiën der Grenadiers en Jagers” (1954). Gedenkboek Grenadiers en Jagers, 1939-1954. Den Haag, Nederland: Drukkerij C. Blommendaal N.V.
  • Schwing, A.A. (1939). Gedenkboek Grenadiers en Jagers, 1929-1939. Den Haag, Nederland: Groen’s Drukkerij.

Geef een reactie