Scheres, Jacobus Hendrikus. 

Gevallen voor het Vaderland. “Grenadiers Vooraan!”-“Allez Chasse!”

Leeftijd: 24.

Geboortedatum: 14 januari 1916.

Geboorteplaats: Helden.

Adres: Heldensedijk 24 te Meijel.

Beroep: Landbouwer.

Stamregiment: Regiment Grenadiers.

Onderdeel: Depot Bataljon Grenadiers.

Gedetacheerd bij onderdeel: 6 Compagnie, Depot Bataljon Jagers.

Rang: Gewoon dienstplichtig soldaat.

Datum en locatie van sneuvelen: 10 mei 1940, Kamp Waalsdorp, Den Haag.

Wijze van sneuvelen: Jager Scheres is, bij het eerste bombardement op Kamp Waalsdorp (waarbij een voltreffer op barak 9 insloeg), gesneuveld. Hierbij waren meerdere doden en zwaar gewonden te betreuren.

1 Depot Infanterie, onder bevel van reserve luitenant-kolonel J. Moorman, bestond uit Staf, Depot Bataljon Grenadiers, Depot Bataljon Jagers en 4 Depot Bataljon. Het was gelegerd te Den Haag (noodkazernes in scholen) en in kamp Waalsdorp. Het was o.m. belast met de afsluiting van de binnenstad en het verlenen van militaire bijstand aan de gemeentepolitie. Omstreeks 04:00 uur op 10 mei werd het kamp Waalsdorp gealarmeerd door vijandelijke bommenwerpers, welke op een der barakken een voltreffer plaatsten, die de slapende rekruten meerdere (uiteindelijk acht (8)) gesneuvelden en 20 zwaar gewonden bezorgde. Aan de opdracht van het depot werd voldaan door het innemen van een stelling lopende over de vlakte van Waalsdorp en west van het Pompstation. Voorts werd de afsluiting van de binnenstad bevolen. De volgende dagen hebben de troepen actief deelgenomen aan bewakings- en patrouillediensten in en om de Residentie. Op 14 mei wierpen de Duitse bommenwerpers nog enige bommen op het zwak bezette kamp Waalsdorp, hetgeen nog twee doden en drie gewonden kostte.

Locatie laatste rustplaats: Verzamelgraf militaire erehof/gemeentelijk noodgraf, Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan, Den Haag, vak/rij/nummer 4. Jager Scheres is vermist of als onbekende en zonder militaire eer begraven.

Overig: Ongehuwd. Zoon van Gerard Hubert Scheres en Johanna Josephina Hillen.

Onderscheiding

 • Oorlogsherinneringskruis met de gesp Nederland Mei 1940, (postuum toegekend).

Monumenten

Foto: Ansichtkaart interieur barak Kamp Waalsdorp (Bron: nabestaande via St. Herdenking Militaire Erehof Den Haag).

De onderstaande vier schouwingsrapporten zijn van gesneuvelden van Kamp Waalsdorp. Het is onbekend welke bij wie hoort maar één van deze kan van dit slachtoffer zijn.

Bronnen

 • Nederlandse gesneuvelden in de meidagen 1940, J.W. de Leeuw (ASPEKT).
 • Ministerie van Defensie.
 • Persoonlijke verzameling bidprentjes gesneuvelde Nederlandse militairen.
 • Nationaal Archief.
 • Haags Gemeentearchief.
 • Moorman, J. (1940). Het 1e Depot Infanterie bij de verdediging van Den Haag, Wassenaar en Ypenburg. Militaire Spectator van juli en augustus 1940.
 • Open Archieven.
 • Nationaal Archief.
 • Oorlogsgravenstichting.
 • stiwotforum.nl
 • Odl.vlgs. SMG: Dep.Bat.J.
 • CRB.
 • Lijst van de Commissaris voor de belangen van de v.m. Nederlandse Weermacht.

Geef een reactie