Sanders, Moise Louis (BK). 

Gevallen voor het Vaderland. “Grenadiers Vooraan!”
Opdat wij niet vergeten…

Onderdeel: 1e Sectie-3e Compagnie-3e Bataljon-Regiment Grenadiers.

Rang: Dienstplichtig Soldaat.

Beroep: Vleeshouwer.

Adres: Marktweg 16 te Den Haag.

Locatie van sneuvelen: Delft noord-Brasserskade.

Wijze van sneuvelen: BRONZEN KRUIS; “Heeft zich door moedig optreden tegenover den vijand onderscheiden in gevechten met vijandelijke valschermjagers nabij Delft op 10 mei 1940; is daarbij gesneuveld”(K.B. no. 2 van 6 mei 1946, 1611).

Ook het schermgedeelte te noorden van Delft kreeg de vijand in de rug. De commandant, Elnt Fockema Andrea (?), wist een groot deel van zijn mensen te verzamelen. Bij zijn mannen bevond zich de joodse grenadier Sanders, van wie hij in zijn verslag vermeldt: ‘Sanders, een Israëliet, was zeer fanatiek. Toen op het dak van een huis aan de Brasserskade een parachutist was gedaald, rende hij blindelings het huis binnen en trapte de Duitser eraf’. Toen de luitenant zich persoonlijk achter een lichte mitrailleur wilde plaatsen, duwde de onstuimige Sanders hem weg, om zelf het vuur te kunnen openen. Enkele ogenblikken later sneuvelde grenadier Sanders achter het wapen door een verbrijzelde rechterlong en een verbrijzelde rechterhand.

Locatie laatste rustplaats: Ned. Isr. Begraafplaats te Wassenaar.

Overig: Gehuwd met Betje Blik (later vermoord in Sobibor). Zoon van Louis Moise Sanders en Marthe Berthe Sprotte. NI-Joods.

Website-vermelding:

– Dodenboek Grenadiers & Jagers

Onderscheiding:

NOOIT EEN OORLOGSHERINNERINGSKRUIS TOEGEKEND GEKREGEN.

– Het ‘BRONZEN KRUIS’, postuum toegekend.

Bron: Nederlandse gesneuvelden in de meidagen 1940, J.W. de Leeuw (ASPEKT). Müller, E. (2016). 1940-2016, Het Bronzen Kruis. Voor moedige en beleidvolle daden. Ridderkerk, Nederland: Studiekring Ridderorden en Onderscheidingen.

Bron: Bureau Decoraties, Ministerie van Defensie.

Bron: Ministerie van Defensie.

Bron: Nationaal Archief.

Bron: St. Herdenking Militair Erehof ‘s-Gravenhage.

Bronnen:

– Ministerie van Defensie.

– Nationaal Archief, Oorlogsgravenstichting.

– Open Archieven.

Geef een reactie