Rurup, Hermanus Josephus Marie.

Frans Rururup mailen wie Herman is

Gevallen voor het Vaderland. “Allez Chasse!”

Opdat wij niet vergeten…

Onderdeel: 2e Compagnie-1e Bataljon-24ste Regiment Infanterie (Dubbelregiment Jagers).

Rang: Dienstplichtig Sergeant.

Beroep: Chef-inkoper ijzerbranche.

Adres: Egelantierstraat 17 te Den Haag.

Locatie van sneuvelen: Grebbeberg-stoplijn noord, in de stelling.

Wijze van sneuvelen: “Het vuur in front van 1S-3-II-8 RI was intussen in hevigheid toegenomen en hierbij sneuvelde de luitenant en 4…5 man”. De sectie was noord van de Levendaalsweg in een loopgraaf van 1S-3-II-8 RI terechtgekomen.

De stelling werd in de middag van 13 mei 1940 van twee zijden aangevallen met handgranaten; hierbij is sergeant Rurup gesneuveld. Hij werd op 17 mei 1940 in de sector van de (zuidelijke) 3e Groep gevonden.

Bron: Nederlandse gesneuvelden in de meidagen 1940, J.W. de Leeuw (ASPEKT).

Locatie laatste rustplaats: Militair ereveld Grebbeberg te Rhenen.

Overig: Ongehuwd. Zoon van Karel Antonius Rurup en Jacoba Petronella Maria van Ginkel. RK.

Zie voor het dagboek van de compagniescommandant:

https://www.grebbeberg.nl/index.php?page=dagboek-2e-compagnie-ie-bataljon-24e-regiment-infanterie

Website-vermelding:

– Dodenboek Grenadiers & Jagers.

Onderscheiding:

– Het ‘OORLOGSHERINNERINGSKRUIS MET DE GESP NEDERLAND MEI 1940’, postuum toegekend.

Nederlandse graven in rij 3

Militair Ereveld Grebbeberg, rij 3. Op deze foto van links naar rechts de graven van G.H. Kuenen, H.J.M. Rurup en M.F. Loeffen.

Foto behorende bij het verslag ‘Van bloeiende Betuwe naar brandende Grebbeberg’ van korporaal D.A. de Korte. Tijdens de meidagen van 1940 ingedeeld bij de 2e sectie van 1-I-24 R.I. en ingezet bij de tegenaanval op de Grebbeberg op 12 mei 1940.

Bron: https://www.grebbeberg.nl/index.php?page=rurup-h-j-m

Bron: Ministerie van Defensie.

Bron: Haags Gemeentearchief.

Bronnen:

– Nationaal Archief.

– Open Archieven.

– Nationaal Archief, Oorlogsgravenstichting.

Geef een reactie