Rossum, (van) Gerrit.

Gevallen voor het Vaderland. “Grenadiers Vooraan!”

Opdat wij niet vergeten…

Onderdeel: 1e Compagnie-4e Bataljon-Regiment Grenadiers.

Rang: Dienstplichtig Soldaat.

Registratienummer: 26.07.24.121.

Adres: Schoolstraat A145 te Vleuten.

Beroep: Mandenmaker-fabrieksarbeider.

Locatie van sneuvelen: Tambak Beras, Oost-Java (NOI-IDN).

Wijze van sneuvelen: Gesneuveld tengevolge van vijandelijke acties nabij Tambak-Beras.

Op 28 juli 1947 om 05:15u werd de bezetting van Tambak Beras (1 sgt, 1 kpl en 12 man) door de dessapolitie gewaarschuwd dat ongeveer 150 leden van de TNI in aantocht waren. Direct daarop werden de Nederlandse militairen met zware mitrailleurs beschoten, zij beantwoordden het vuur en daarbij vielen twee gewonden. In het nabijgelegen Tjermee werden omstreeks 05:30u rode lichtkogels in Tambak Beras gesignaleerd, wat betekende: eigen posten aangevallen. Tambak Beras was omsingeld en niet te houden. De bezetting trok zich terug richting Tjermee met achterlating van de twee gewonden. Tijdens het terugtrekken sneuvelden korporaal Hillegaard en grenadier Hopman. Gerrit van Rossum probeerde met enkele kameraden in de buurt van kampong Mandoe een kali over te steken maar werd door de stroom meegesleurd. Pogingen om hem te redden mislukte en hij verdronk. Zijn lichaam is op 30 juli 1947-vrijwel naakt- gevonden. Vermoedelijk door beroving ontbraken herkenningsplaatje en papieren.

Locatie laatste rustplaats: Ereveld Kembang Kuning te Soerabaja (IDN).

Overig: Ongehuwd. Zoon van Albertus van Rossum en Petronella Adriana Rebergen. RK.

Toegekende onderscheidingen:

– Ereteken voor Orde en Vrede met gesp: 1947.

Bronnen:

– Open archieven.

– Ministerie van Defensie.

– Laatste Bericht, Ereveld van Indië en Nieuw-Guinea, Jack Kooistra (PENN Communicatie).

  • Uitgave 4e Brigade (1950). Oost-Java, Gedenkboek der 4e Infanterie-Brigade. Tilburg, Nederland: Drukkerij Henri Bergmans N.V.

– Nationaal Archief, Oorlogsgravenstichting.

– Historische Collectie Garderegiment Grenadiers en Jagers.

Geef een reactie