Roode, (van) Frederik.

Gevallen voor het Vaderland. “Grenadiers Vooraan!”

Leeftijd: 24.

Geboortedatum: 02 april 1916.

Geboorteplaats: Den Haag.

Adres: Marktweg 225 te Den Haag.

Beroep: Huisschilder.

Onderdeel: 3 Compagnie, 2 Bataljon, Regiment Grenadiers.

Rang: Gewoon dienstplichtig soldaat.

Datum en locatie van sneuvelen: 14 mei 1940, Overschie/molen ‘De Hoop’.

Wijze van sneuvelen: De Duitsers bevonden zich in de korenmolen ‘De Hoop’ gelegen bij de Schie. Bij de aanval van het bataljon op deze positie is hij na het veroveren van de korenmolen bij Overschie gesneuveld. Waarschijnlijk door scherven van inslaande (eigen) PAG-granaat/gevechtswagen welke te laat kwam voor de aanval. De slachtoffers waren al voorwaarts gegaan. De bemanning van de vechtwagen zouden nog tegen de luitenant hebben gezegd dat er Hollanders in het voorterrein waren maar de laatste beval toch te schieten. “Hij was zeer dapper en meldde zich vrijwillig voor iedere gevaarlijke opdracht”.

BRONZEN KRUIS; “Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden bij de verovering van een molen bij Overschie op 14 mei 1940; is daarbij gesneuveld” (K.B. no. 2 van 6 mei 1946, 1614).

Locatie laatste rustplaats: Gem. Begraafplaats Hofwijk te Overschie. Op 17 mei 1940 begraven op het militair erehof.

Foto: Door een particulier initiatief ligt het erehof er prachtig bij.

Overig: Ongehuwd. Zoon van Frederik Hermanus van Roode en Adriana Hillegonda van Dort.

Onderscheidingen

  • Het ‘OORLOGSHERINNERINGSKRUIS MET DE GESP NEDERLAND MEI 1940’, postuum toegekend.
  • Het ‘BRONZEN KRUIS’, postuum toegekend.

Monumenten

Bronnen

  • Ministerie van Defensie.
  • Nationaal Archief.
  • Haags Gemeentearchief.
  • Oorlogsgravenstichting.
  • Nationaal Archief.
  • Open Archieven.
  • Nederlandse gesneuvelden in de meidagen 1940, J.W. de Leeuw (ASPEKT).
  • Müller, E. (2016). 1940-2016, Het Bronzen Kruis. Voor moedige en beleidvolle daden. Ridderkerk, Nederland: Studiekring Ridderorden en Onderscheidingen.

Geef een reactie