Roberti, Willem.

geen foto

Diende als soldaat bij het 1-I-Regiment Jagers. Sneuvelde op 10 mei circa 600 meter ten zuiden van boerderij Blijrust. In het open terrein aldaar was een Duits vliegtuig geland en de sectie waarvan Roberti deel uitmaakte nam dit onder vuur. Toen dit vuur beantwoord werd door de Duitsers sneuvelde soldaat Roberti tegelijk met Jager Pasmans. Ligt begraven op het Militair Erehof op de Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan te ‘s-Gravenhage.

Bronnen

Gevallen voor het Vaderland. “Allez Chasse!”

Opdat wij niet vergeten…

Onderdeel: 2e Sectie-1e Compagnie-1e Bataljon-Regiment Jagers.

Rang: Dienstplichtig Soldaat.

Beroep: Behanger en stoffeerder.

Adres: Lunterenstraat 232 te Den Haag.

Locatie van sneuvelen: Loosduinen/ Belvédère.

Wijze van sneuvelen: Jager Roberti is tijdens de tegenaanval op het landgoed Ockenburg richting Belvédère, door een schotwond door zijn hart (Cor is de Latijnse term voor hart), gesneuveld.

Locatie laatste rustplaats: Militaire erehof Den Haag.

Bron: Nederlandse gesneuvelden in de meidagen 1940, J.W. de Leeuw (ASPEKT).

Overig: Ongehuwd. Zoon van Willem Albertus Roberti en Wilhelmina Maria Barbara van Diest.

Website-vermelding:

– Dodenboek Grenadiers & Jagers.

– Stichting Herdenking Militaire Erehof ‘s-Gravenhage.

Onderscheiding:

– Het ‘OORLOGSHERINNERINGSKRUIS MET DE GESP NEDERLAND MEI 1940’, postuum toegekend.

Bron: Bureau Decoraties, Ministerie van Defensie.

Bron: Ministerie van Defensie.

Bron: NIMH, Gevechtsverslag 1-I-RJ.

Bron: Nationaal Archief.

Vermelding op de Plaquettes Hulpvliegveld Ockenburgh.

Bron: Afkomstig uit de erfenis van een overleden 1940-veteraan van 1-1-RJ.

Bronnen:

– Ministerie van Defensie.

– Open Archieven.

– Nationaal Archief, Oorlogsgravenstichting.

Geef een reactie