Rhemrev, Raymond Willem Vermehr. 

midden

Gevallen voor het Vaderland. “Grenadiers Vooraan!”

Opdat wij niet vergeten…

Stamonderdeel: Infanterie V-Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger (KNIL). Daarna Stafcompagnie-“W-Brigade”.

Ingedeel bij onderdeel: 4e Compagnie-411e Bataljon Infanterie-6e Bataljon-Garderegiment Grenadiers.

Rang: Europees Eerste Luitenant der Infanterie.

Registratienummer: 22.15.02.000.

Adres: Dagoweg 131 te Bandoeng (NOI-IDN).

Beroep: Militair.

Locatie van sneuvelen: Kaligoewa/Boemiajoe, Midden-Java (NOI-IDN).

Wijze van sneuvelen: Tijdens de 2e Politionele actie werd luitenant Rhemrev in een jeep met aanhangwagen onder vuur genomen. De inzittenden sprongen uit het voertuig en zochten dekking. Tijdens het vuurgegevecht met de vijand raakt de luitenant gewond aan zijn linkerarm,-knie en – been. Na het beeidingen van het vuurcontact werd terugverplaatst naar Boemiajoe waar de luitenant door de bataljonsarts werd behandeld. Daarna is de luitenant, vlak buiten Boemiajoe onderweg naar Banjoemas, aan zijn bekomen krijgsverwondingen overleden.

Locatie laatste rustplaats: Nederlands ereveld Pandu te Bandung (IDN).

Overig: Gehuwd met Vera Gertude Gout. Vader van één kind. Zoon van Willem Rhemrev en Mabel Ruth Huntley. Christian Science. Oorspronkelijk begraven te Banjumas. Herbegraven op 21 november 1949. RK.

Onderscheidingen:

– Niet teruggevonden in het systeem.

Bronnen:

– Open archieven.

– Ministerie van Defensie.

– Laatste Bericht, Ereveld van Indië en Nieuw-Guinea, Jack Kooistra (PENN Communicatie).

– Nationaal Archief, Oorlogsgravenstichting.

Geef een reactie