Posch, Cornelis .

geen foto

Gevallen voor het Vaderland. “Allez Chasse!”

Opdat wij niet vergeten…

Onderdeel: 4e Sectie-1e Compagnie/Mitrailleurcompagnie-1e Bataljon-24ste Regiment Infanterie (Dubbelregiment Jagers).

Rang: Dienstplichtig Korporaal.

Beroep: Bankwerker.

Adres: Sluispad 58 te Wormerveer.

Locatie van sneuvelen: Grebbeberg-stoplijn noord.

Wijze van sneuvelen: De stelling van 1S-3-II-8 RI werd in de middag van 13 mei 1940 van twee zijden aangevallen met handgranaten; hierbij is korporaal Posch gesneuveld. Hij werd op 17 mei 1940 in de sector van de (midden) 2e Groep gevonden.

Bron: Nederlandse gesneuvelden in de meidagen 1940, J.W. de Leeuw (ASPEKT).

Locatie laatste rustplaats: Militair ereveld Grebbeberg te Rhenen.

Overig: Gehuwd met Maartje de Boer. Zoon van Jan Posch en Adriana Stammes.

Uit het rapport Sellies/Verhoeven (bevat o.m. gegevens omtrent sneuvelen en vindplaats)
Op 17 mei 1940 overgebracht door boeren uit Achterberg vanaf de hoek Achterbergsestraatweg met de Molenweg. MC-I-24.RI (24.RI was het reserve regiment Jagers), onder de reserve kapitein Stroomberg, bestond uit vier secties. Het bataljon werd op 12 mei aan II.LK toegevoegd en aangetrokken richting Grebbeberg. De 1e Sectie (cadet vdg Philippa) werd aan 3-I-24.RI toegevoegd. De 3e Sectie (res 1e lt Van der Hoeven) aan 2-I-24.RI. De 2e en 4e Sectie bleef in reserve. Het bataljon was opgedragen om in de namiddag een tegenstoot te ondernemen ten noorden van de straatweg, over een breedte van ca 500 m. Het was echter reeds donker voor men het viaduct overstak. Door het donker en de onbekendheid met de locatie, alsmede Duits vuur en panisch vuur van eigen troepen, werd de opmars reeds een debacle. Het bataljon raakte volkomen het onderling verband kwijt, waardoor elementen verspreid werden over de stoplijn, het gebied daar direct achter en andere delen terugtrokken op het viaduct. Daar kwam men echter ten oosten van de inmiddels door de KMAR opgeworpen barricade terecht. Toen de SS vlak voor middernacht langs de Grebbeweg doorbrak en op het viaduct afstormde, ontstond aldaar paniek, waarop de KMAR – die de troepen al had toegesproken dat ze terug de Grebbeberg opmoesten – het vuur op de Duitsers én op eigen troepen openden. Duits en zodoende ontvangen eigen vuur kostte diverse manschappen van I-24.RI het leven. Net als verwarde gevechten elders gedurende de nacht (12 op 13 mei) en de strijd om de stoplijn in de ochtend van 13 mei. Betrokkene kwam in de nacht van 12 op 13 mei terecht in de stelling van de 1e Sectie van 3-II-8.RI (stoplijn), naast de posities van 16.MC. Die voorste stelling, werd aan het eind van de ochtend van 13 mei omsingeld door troepen van IR.322 waarbij een nabijgevecht met handgranaten en kort afstand vuur leidde tot de dood van elf man in de stelling. Daaronder de korporaal Posch.

Website-vermelding:

– Dodenboek Grenadiers & Jagers: www.dodenboekgrenadiersenjagers.nl

Onderscheiding:

– Het ‘OORLOGSHERINNERINGSKRUIS MET DE GESP NEDERLAND MEI 1940’, postuum toegekend.

Nederlandse graven in rij 3 op de Grebbeberg

Militair Ereveld Grebbeberg, rij 3. Op deze foto van links naar rechts de graven van o.a. J.R. Dijkman, C. Posch, T.G.H. Scholten, F.H. Doumen, P.J. Klaassen, M.N. Giesen, P.B. Kaak, A. Steenhagen, H.H.T. Pastoor, E.G.T. Spronk, H.J. Hengeveld, M.A. Mignot, P.H. Hoefsmit, F.K. Gregorowitsch, W.F. Brummelhuis (begraven als onbekende soldaat), T. Pees, J.J. Oude Breuil, J.M. Folmer, A.J. van der Doelen, J. van Bree, H.G.A.M. Jansen, J. van de Kamp en D. ter Harmsel. (augustus 1941)

Nederlandse graven in rij 3

Militair Ereveld Grebbeberg, rij 3. Van links naar rechts de Nederlandse graven van P.J. Klaassen (1-I-24 R.I.), F.H. Doumen (2-I-29 R.I.), T.G.H. Scholten (2-III-8 R.I.), C. Posch (M.C.-I-24 R.I.) en J.R. Dijkman (3-II-8 R.I.).

Opmerkelijk is de schrijfwijze van de naam P.J. Klaassen (Klaus Peters).

Foto afkomstig uit de collectie van dhr. Pijnappel, in mei 1940 als dienstplichtig sergeant ingedeeld bij 2-I-29 R.I. (zomer 1940)

Nederlandse graven in rij 3

Militair Ereveld Grebbeberg, rij 3. Van links naar rechts de Nederlandse graven van M.N. Giesen (3-II-8 R.I.), P.J. Klaassen (1-I-24 R.I.), F.H. Doumen (2-I-29 R.I.), T.G.H. Scholten (2-III-8 R.I.), C. Posch (M.C.-I-24 R.I.) en J.R. Dijkman (3-II-8 R.I.).

Opmerkelijk is de schrijfwijze van de naam P.J. Klaassen (Klaus Peters).

Foto afkomstig uit de collectie van dhr. Pijnappel, in mei 1940 als dienstplichtig sergeant ingedeeld bij 2-I-29 R.I. (zomer 1940)

Bron: https://www.grebbeberg.nl/index.php?page=posch-c

Overig: Gehuwd Maartje de Boer. Zoon van Jan Posch en Adriana Stammes.

Bron: Ministerie van Defensie.

Bron: Nationaal Archief.

Bronnen:

– Nationaal Archief.

– Open Archieven.

– Nationaal Archief, Oorlogsgravenstichting.

Geef een reactie