Plugge, Jacobus.

geen foto

Diende als soldaat bij het Reserve Grenscompangie Jagers in Monster / Ter Heijde. Ging op 10 mei munitie halen bij de Jagers in Naaldwijk en sneuvelde tijdens deze opdracht. Na zijn sneuvelen gingen enkele leden van de Rode Kruis-colonne van de afdeling Monster, met en onder leiding van de commandant (dokter Den Hollander), op weg naar de Zwartendijk om het stoffelijk overschot van Plugge op te halen. Toen de dokter in de buurt van de korenmolen ‘De Vier Winden’ reed, zag hij een onbekende man het weiland achter de korenmolen inrennen. Plotseling werd deze man neergeschoten, naar later bleek door Duitse militairen die zich hadden verschanst achter een neergestort Nederlands vliegtuig. Na dit incident werd het stoffelijk overschot van Plugge alsnog opgehaald. Ligt begraven op de Gemeentelijke Begraafplaats te Monster.

Bronnen

Gevallen voor het Vaderland. “Allez Chasse!”

Opdat wij niet vergeten…

Onderdeel: Reserve Grens Compagnie Jagers-Detachement Terheijde.

Rang: Dienstplichtig Soldaat.

Beroep: Zeevisser.

Adres: Pluvierstraat 51 te Scheveningen.

Locatie van sneuvelen: Monster/strandweg naar Ter Heijde.

Wijze van sneuvelen: Op 10 mei 1940 om 11:00u werd een gezamenlijke actie ingezet tegen; op het strand gelande Duitsers. Tijdens de opmars werd grenadier Plugge toen hij munitie ging halen, (mogelijk door eigen vuur), op de strandweg naar Ter Heijde in de omgeving van paal 110, door een schot in zijn hals en achterhoofd, gedood.

De echtgenoot van Jacobus Plugge verteld echter dat hij op een open laadbak van een automobiel plaats had genomen en met de fourier proviand voor de in de stelling liggende manschappen was gaan halen. In een droge sloot langs een verlaten weg nabij Monster lagen een aantal Duitse parachutisten in een hinderlaag die het voertuig onder hadden genomen.

Na zijn sneuvelen werd het stoffelijk overschot naar een woning aan de Doctor Van den Brinkstraat 24 in Monster gebracht. Het stoffelijk overschot werd later opgehaald door enkele leden van de Rode Kruis-colonne van de afdeling Monster. Jacobus Plugge werd op 14 mei 1940 begraven. Aangifte van overlijden werd op 31 mei 1940 gedaan door Pieter de Ruijter, een broer van Klazina de Ruijter.

Locatie laatste rustplaats: Gemeentelijke Begraafplaats te Monster

Bron: Nederlandse gesneuvelden in de meidagen 1940, J.W. de Leeuw (ASPEKT).

Overig: Gehuwd met Klazina de Ruijter. Vader van Jacoba Johanna Plugge. Zoon van Jacobus Plugge en Johanna Korving. Hij woonde achtereenvolgend aan de Vijzelstraat 90, Zeezwaluwstraat 209 en Pluvierstraat 51. Geref.

Website-vermelding:

– Dodenboek Grenadiers & Jagers.

– Zuidfront Holland 1940.

Onderscheiding:

– Het ‘OORLOGSHERINNERINGSKRUIS MET DE GESP NEDERLAND MEI 1940’, postuum toegekend.

Bron: Ministerie van Defensie.

Bron: Nationaal Archief.

Bronnen:

– Ministerie van Defensie.

– Nationaal Archief.

– Nationaal Archief, Oorlogsgravenstichting.

– Open Archieven.

– Studiegroep Historisch Ockenburg.Sluiten

Geef een reactie