Pauwels, Peter Carel. 

Gevallen voor het Vaderland. Opdat wij niet vergeten…

Ingelijfd bij: Regiment Jagers.

Onderdeel: 5e Bataljon Infanterie (Inf. V), Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL).

Rang: Vaandrig.

Stamboeknummer: 4637

Adres:

– 2e Adelheidstraat 180 te Den Haag.-(Dodenboek Bezuidenhout).

– 2e Adelheidstraat 180 te Den Haag.-(Dodenboek Grenadiers & Jagers).

Woonplaats in NOI: Toeloengagoeng, Oost-Java (NOI-IDN).

Beroep: Assistent-resident Binnenlands Bestuur in Toeloengagoeng, Oost-Java (NOI-IDN).

Locatie van sneuvelen:

– Tjimahi, West-Java (NOI-IDN).-(Dodenboek Bezuidenhout).

– Tjimahi, West-Java (NOI-IDN).-(Dodenboek Grenadiers & Jagers).

Locatie laatste rustplaats:

– Nederlands ereveld Pandu te Bandung (IDN).-(Dodenboek Bezuidenhout).

– Nederlands ereveld Pandu te Bandung (IDN).-(Dodenboek Grenadiers & Jagers).

Wijze van sneuvelen:

Vaandrig Pauwels is, tengevolge van een vijandelijke beschieting in een hinderlaag, ernstig gewond geraakt en later aan zijn bekomen krijgsverwondingen in het militair hospitaal overleden.

Zijn weduwe schreef 2 dagen na zijn sneuvelen een brief aan vrienden, waarin staat: “Zaterdagmorgen 16 Febr. is hij gesneuveld. Ze waren op schietoefening buiten Tjimahi, eigenlijk nog op weg, werden beschoten door extremisten, gingen er op af en hierbij kreeg Peet een schot vlak bij het hart, zoodat hij bijna op slag dood was. Volgens den dokter heeft hij hoogstens nog ½ minuut geleefd en zijn soldaten zeggen, dat hij even zei: “ik ben getroffen” en neerviel. Met hem zijn nog een vaandrig en 3 soldaten gesneuveld.

Bron: Zoon van vaandrig Pauwels.

Overig: Opgegraven op 25 februari 1949. Herbegraven op 7 maart 1949. Gehuwd met Elly Grivel. Vader van 2 kinderen. Het tweede kind werd geboren na zijn sneuvelen. Zoon van Franciscus Cornelis Wilhelmus Pauwels en Caroline Louise Maria Iserief. RK.

Website-vermelding:

– Dodenboek Bezuidenhout.

Onderscheidingen:

Niet traceerbaar door het bureau decoraties.

In de documenten van de OGS, Nationaal Archief staat de onderscheiding WEL vermeld:

– Ereteken voor Orde en Vrede met gesp 1946 (postuum):

Bronnen:

– Open Archieven.

– Haags Gemeentearchief.

– Ministerie van Defensie.

– Nationaal Archief, Oorlogsgravenstichting.

– Laatste Bericht, Ereveld van Indië en Nieuw-Guinea, Jack Kooistra (PENN Communicatie).