Pastoor, Aiko.

geen foto

Diende als dienstplichtig soldaat bij Regiment Grenadiers. Sneuvelde op 10 mei door vijandelijk granaatvuur bij gevechten aan de Kijkduinsestraat tijdens de herovering van het vliegveld. Gelijktijdig sneuvelde dienstplichtig Grenadier J.C. Schammeldt. Ligt begraven op het Militair Erehof op de Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan te ‘s-Gravenhage.

Bronnen

Gevallen voor het Vaderland. “Grenadiers Vooraan!” Opdat wij niet vergeten…

Onderdeel: 1e groep-2e Sectie-3e Compagnie-1e Depot Bataljon Grenadiers.

Rang: Gewoon Dienstplichtig Soldaat.

Beroep: Geen.

Adres: Van Heutszstraat 61 te Den Haag (Dodenboek Bezuidenhout).

Adres: Van Heutszstraat 61 te Den Haag (Dodenboek Grenadiers & Jagers).

Locatie van sneuvelen: Loosduinen-koffiehuisje.-Kaart Dodenboek Grenadiers & Jagers.

Locatie van sneuvelen: Loosduinen-koffiehuisje.-Kaart Dodenboek Bezuidenhout.

Wijze van sneuvelen: Grenadier Pastoor werd dodelijk getroffen toen zijn groep onder vijandelijk granaatvuur kwam te liggen tijdens de gevechten voorafgaande aan de tegenaanval op Ockenburg. Op het moment dat hij brood pakte op verzoek van zijn luitenant daalde er een granaat neer en explodeerde waardoor grenadier Pastoor sneuvelde.

Locatie laatste rustplaats: Militaire Erehof, Algemene begraafplaats Kerkhoflaan te Den Haag.= kaart Dodenboek Bezuidenhout.

Locatie laatste rustplaats: Militaire erehof Den Haag– kaart Dodenboek Grenadiers en Jagers.

Overig: Ongehuwd. Zoon van Dirk Pastoor en Geertje Dekker. Broer van Jantine Pastoor. NH.

Bron: Nederlandse gesneuvelden in de meidagen 1940, J.W. de Leeuw (ASPEKT).

Website-vermeldingen:

– Dodenboek Grenadiers & Jagers.

– Dodenboek Bezuidenhout.

– Stichting Herdenking Militaire Erehof ‘s-Gravenhage.

Overig: Ongehuwd. Zoon van Dirk Pastoor en Geertje Dekker. Broer van Jantine Pastoor.

Onderscheiding:

– Het ‘OORLOGSHERINNERINGSKRUIS MET DE GESP NEDERLAND MEI 1940’, postuum toegekend.

Bron: Bureau Decoraties, Ministerie van Defensie.

Bron: Ministerie van Defensie.

Bron: Bevolkingsregister Haags Gemeentearchief.

Vermelding op de Plaquettes Hulpvliegveld Ockenburgh.

Bronnen:

– Nationaal Archief, Oorlogsgravenstichting.

– Open Archieven.

Geef een reactie