Pasmans, Hendrik Franciscus.

Diende als soldaat bij het 1-I-Regiment Jagers. Sneuvelde op 10 mei circa 600 meter ten zuiden van boerderij Blijrust. In het open terrein aldaar was een Duits vliegtuig geland en de sectie waarvan Pasmans deel uitmaakte nam dit onder vuur. Toen dit vuur beantwoord werd door de Duitsers sneuvelde Pasmans gelijk met Jager Roberti. Ligt begraven op de Gemeentelijke Begraafplaats te Heerlen.

Bronnen

Gevallen voor het Vaderland. “Allez Chasse!”

Opdat wij niet vergeten…

Onderdeel: 1e Compagnie-1e Bataljon-Regiment Jagers.

Rang: Gewoon Dienstplichtig Soldaat.

Beroep: Varkensslager.

Adres: Emmaplein 10 te Heerlen.

Locatie van sneuvelen: Loosduinen/ Belvédère.

Wijze van sneuvelen: Jager Pasmans is tijdens de tegenaanval op het landgoed Ockenburg richting Belvédère, door een schot in de hals, gesneuveld.

Locatie laatste rustplaats: Begraafplaats Akerstraat te Heerlen.

Bron: Nederlandse gesneuvelden in de meidagen 1940, J.W. de Leeuw (ASPEKT).

Overig: Ongehuwd. Zoon van Leonard Hubert Pasmans, wonende te Heerlen en Anna Maria Janssen. RK.

Website-vermelding:

– Dodenboek Grenadiers & Jagers

Onderscheiding:

– Het ‘OORLOGSHERINNERINGSKRUIS MET DE GESP NEDERLAND MEI 1940’, postuum toegekend.

Bron: Bureau Decoraties, Ministerie van Defensie.

Bron: Ministerie van Defensie.

Bron: NIMH, Gevechtsverslag 1-I-RJ.

Bron: Nationaal Archief.

Vermelding op de Plaquettes Hulpvliegveld Ockenburgh.

Bron: Afkomstig uit de erfenis van een overleden 1940-veteraan van 1-1-RJ.

Bronnen:

– Ministerie van Defensie.

– Open Archieven.

– Nationaal Archief, Oorlogsgravenstichting.

Geef een reactie