Ouden, (den) Marinus Petrus Antonius.

Gevallen voor het Vaderland. “Grenadiers Vooraan!”

Leeftijd: 41.

Geboortedatum: 21 augustus 1909.

Geboorteplaats: Oud- en Nieuw Gastel.

Adres: Frederik Hendriklaan 51a te Den Haag.

Beroep: Militair.

Stamregiment: Garderegiment Grenadiers. Ingedeeld bij Garderegiment Grenadiers en Jagers.

Uitgezonden met onderdeel: Nederlands Detachement Verenigde Naties (NDVN)-Stafcompagnie.

Grenadiers en Jagers behielden het Garderegiment bij plaatsing bij het NDVN. Overigen werden ingedeeld bij het Regiment van Heutsz.

Rang: Tijdelijk Luitenant-kolonel (beroepsofficier).

Functie: Commandant Nederlands Detachement Verenigde Naties.

Registratienummer: 09.08.21.009.

Datum en locatie van sneuvelen: 12 februari 1951, Hoengsong (KOR).

Wijze van sneuvelen: gesneuveld, door meerdere schotwonden in het lichaam waaronder het hoofd en granaatscherven in het voorhoofd, bij vijandelijke nachtoverval.

‘Ik zal precies vertellen hoe alles gegaan is. Op 12 februari zaten wij te Hoengoeng en zouden daar blijven zitten tot twee Amerikaanse bataljons welke ingesloten zaten, eruit zouden zijn. Wij zouden het laatste weggaan. Op onze rechterflank zaten Zuid-Koreanen. Wat die eigenlijk deden en waar ze precies waren, viel niet te zeggen. We kregen daar geen enkel bericht over. Om rond 2100 uur -ik zat bij Den Ouden op de commandopost- rent een luitenant binnen en vertelt dat een paar honderd Chinezen reeds achter het huis zitten. Niemand geloofde het, want Zuid-Koreanen zouden door onze linies terugkomen. Ik ga naar buiten kijken en sta plotseling voor een stel schreeuwende Chinezen. Overste Den Ouden is daarna ook naar buiten gekomen en werd van vlakbij neergeschoten; hij werd getroffen in het hoofd en was direct dood. De verwarring was groot, iedereen schoot op iedereen. We zaten volledig omsingeld. Ik ben eruit gekomen; hoe weet ik zelf niet’. (Brief Aalmoezenier Van de Vrande, 11 maart 1951).

Als eerste commandant van het NDVN van 293 Nederlandse vrijwilligers, dat naar Korea vertrok, werd benoemd de majoor der Grenadiers M.P.A. den Ouden. Na zijn opleiding aan de KMA werd hij op 31 juli 1912 op 23-jarige leeftijd benoemd tot tweede luitenant der infanterie bij het KNIL. Reeds als luitenant onderscheidde hij zich als instructeur bij het Korps opleiding reserveofficieren te Bandoeng, alwaar hij deelnam aan de oorlog tegen Japan in 1942. Als krijgsgevangene van de Jappen verbleef hij gedurende ruim drie jaren in verschillende kampen op Java. N ade capitulatie van Japan behoorde luitenant den Ouden tot een der eersten, die de Indonesische terreurbenden moest bestrijden. In december 1945 wer dhij opgeroepen om als KNIL-instructeur naar de inmiddels uit Nederland gekomen troepen in Malakka te gaan en in ebruari werd hij, met gelijktiijdige benoeming tot kapitein, aangetseld als bataljonscommandnat van het 1e bataljon Jagers, bestaande uit oorlogsvrijwilligers. In maart 1946 trok hij met dit bataljon naar Java voor de pacificatie van het terrein zuid van Batavia; hij werd toen tot majoor bevorderd. In november ging het bataljon naar Padang om de bezetting van de Engelsen over te nemen en het optreden der terroristen aldaar te bestrijden. Deze verre van eenvoudige en werkzame taak duurde tot mei 1948, waarna Den Ouden met zijn bataljon naar het Vaderland terugkeerde en hem een welverdiend verlof van vier maanden werd verleend. Dan wordt hij weder naar Indië teruggeroepen en geplaatst bij het Directoraat Centrale Opleiding te Bandoeng. Tijdnesn de tweede politionele actie kwam hij ter beschikking van de GEnerale Staf en werd aangewezen voor het bezetten der Lampongse Districten in Zuid-Sumatra. In begin 1950 werd hij overgeplaatst naar het Regiment Special Troepen en Tjimahi, legde de springproeven voor parachustist af en keerde in maart naar Nederland terug om over te gaan bij d ekoninklijke landmacht. Bij Koninklijk Besluit van 14 augustus 1950 nr. 21 werd hij als majoor geplaatst bij het Garderegiment Grenadiers. Bijzonder gunstig luiden van superieuren en van kameraden de beoordelingen over hem. Wij lezen van een geboren leider van zijne soldaten, een gestreng en rechtvaardig commandant, zee rpopulair bij allen, die hij door zijn voorbeeld wist te bezielen. Een collega, diemet hem de jaren 1942-’45 in krijgsgevangenschap doorbracht, kenmerkt hem als een vorobeeld in behulpzaamheid jegens zijn kameraden, steeds bereid de zwaarste diensten op zich te nemen, waartoe zijn robuust lichaam hem in staat stelde, Zijn gelijkmatig humeur en zijn onverzwakt geloof in de uiteindelijke overwinning der geallieerden in de strijd om het recht, waren voor zwakkere broeders altijd een bron van inspiratie. Geen wonder dat de keuze op hem viel toen een commandant voor het detachement naar Korea moest worden benoemd, waartoe hij zich onmiddellijk beschikbaar stelde. Op 12 februari 1951 sneuvelde de onversaagde commandant in de omgeving van Hoengsong bij een overval op zijn commandopost.

Locatie laatste rustplaats: United Nations Memorial Cemetery Busan (KOR), vak/rij/nummer 15 3 529. Begraven op 08 maart 1951 op de begraafplaats van de Verenigde Naties te Poesan (KOR).

Foto: Gevechtsjas van Lkol Den Ouden. Bron: fotoalbum Triesschijn via Historische collectie Regiment van Heutsz.
Foto: Begrafenis Lkol Den Ouden. Bron: Historische collectie Regiment van Heutsz.

Onderscheidingen

– Ridder Militaire Willems-Orde der 4e klasse (KB 14-4-1951, no. 11, 5659 van 14 April 1951).
– Oorlogsherinneringskruis met de gesp voor bijzondere krijgsverrichtingen (16 October 1946).
– Ereteken voor Orde en Vrede met de gespen 1945, 1946, 1947, 1948 en 1949.
– Kruis voor Recht en Vrijheid met de gesp Korea 1950 (18 3-52/926) Postuum.
– Onderscheidingsteken voor langdurige Nederlandse Dienst als officier (6 December 1947).
– Kruis voor betoonde marsvaardigheid.
– United Nations Service Medal Korea.
– Korean War Medal (KOR).
– Distinguished Military Service Medal Second Class (KOR) Postuum.
– Croix de Guerre met palm (BEL).
– Officier in de Kroonorde van België.
– Silver Star (USA): “Gallantry in Action” (KO 2036-28 Februari 1951) Postuum.
– Presidential Unit Citation (KOR) (3 maart 1951) Postuum.
– Parachute-Spring Brevet (6 Januari 1950).

– Schriftelijke tevredenheidsbetuiging van de Chef Generale Staf (28 Januari 1950).

Monumenten

Website-vermeldingen

Overig: Gehuwd met Elisabeth Constance van der Waag. Zoon van Antonius den Ouden en Hendrika van As. RK. Eerder gevochten tijdens WO2 (1940-1945, ook krijgsgevangen gemaakt door Japan) en tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog (1945-1950).

Biografie

Na tot officier te zijn opgeleid aan de Koninklijke Militaire Academie werd hij bij Gouvernementsbesluit van 31 juli 1932 benoemd tot tweede luitenant der infanterie bij het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger.

Na de Tweede Wereldoorlog diende hij onder meer bij het Korps Speciale Troepen in Indië en later bij het 1e Bataljon Oorlogsvrijwilligers Jagers van de Koninklijke Landmacht. In die hoedanigheid meldde hij zich in 1950 vrijwillig om te dienen bij het Nederlands Detachement Verenigde Naties (NDVN), de Nederlandse landmachteenheid die werd opgericht met als doel om deel te nemen aan de Koreaanse Oorlog. Op 21 oktober 1950 werd hij tijdelijk bevorderd tot luitenant-kolonel en aangesteld als commandant van dit detachement.

Op 26 oktober 1950 scheepte het NDVN zich in en vertrok met het troepentransportschip Zuiderkruis naar Korea, waarna het op 23 november aankwam in Busan. Van een aanvullende opleiding die het bataljon daar zou volgen kwam weinig terecht, wegens de hevige gevechten werd Den Ouden met zijn eenheid al na een week naar het front gestuurd. Vanaf half december werd het NDVN ingedeeld bij het 38th Regiment van de 2th “Indian Head” Division en kreeg het de eerste operationele opdrachten: het opsporen van Noord-Koreaanse infiltranten achter het front.

Het NDVN nam deel aan de Operation Roundup die op 5 februari 1951 begon. Deze operatie had tot doel de Noord-Koreanen en Chinezen terug te dringen. Deze zetten echter op 11 februari de tegenaanval in. In de daaropvolgende chaos sloegen Zuid-Koreaanse troepen op de vlucht en Amerikaanse troepen, waaronder ook het NDVN, probeerden zich langs de weg Hongchon-Hoengson vechtend terug te trekken. Het NDVN kreeg hierbij de opdracht om de terugtocht te dekken. Op 12 februari slaagden Chinese troepen er dankzij een gat in de verdediging echter in om de commandopost van het NDVN aan te vallen. Vijftien personen, onder wie Den Ouden, sneuvelden daarbij. Zijn plaatsvervanger, majoor Eekhout, nam daarop het commando over en leverde direct met de rest van het bataljon strijd om “heuvel 325”.

Net als de meeste andere in Korea gesneuvelde Nederlandse militairen werd Den Ouden begraven op het United Nations Memorial Cemetery te Busan. Postuum werd hij voor zijn daden benoemd tot Ridder 4e klasse in de Militaire Willems Orde. Tevens ontving hij postuum de Amerikaanse Silver Star en de Nederlandse Prins Mauritsmedaille en werd hij door België benoemd tot Officier in de Kroonorde en ontving hij tevens het Belgische Oorlogskruis. Ook werden er straten naar hem vernoemd: zowel Utrecht als Aerdenhout kennen een “Overste den Oudenlaan”, en Schoonhoven heeft een Overste Den Oudenstraat.

Oude Japanse krijgsgevangenenkaart Eerste Luitenant den Ouden (WO2).

Bronnen

  • Ministerie van Defensie.
  • Museum RvH.
  • Rockx, K. (1993?). Kroniek van het Eerste Bataljon Jagers OVW, 1945-1948. Jagers en Jagerslatijn. Nederland: eigen uitgave.
  • Uitgave door de Stichting “Fonds tot handhaving van de traditiën der Grenadiers en Jagers” (1954). Gedenkboek Grenadiers en Jagers, 1939-1954. Den Haag, Nederland: Drukkerij C. Blommendaal N.V.
  • Oorlogsgravenstichting.
  • Nationaal Archief.
  • Open Archieven.
  • Wikipedia.

Geef een reactie