Mook, Lieuwe.

Gevallen voor het Vaderland. “Allez Chasse!”

Opdat wij niet vergeten…

Onderdeel: 4e Sectie-1e Compagnie-1e Bataljon-24ste Regiment Infanterie (Dubbelregiment Jagers).

Rang: Dienstplichtig Soldaat.

Beroep: Kantoorbediende.

Adres: Klimopstraat 21 te Den Haag.

Locatie van sneuvelen: Grebbeberg-stoplijn noord.

Wijze van sneuvelen: De stelling van 1S-3-II-8 RI wer din de middag van 13 mei van twee zijden aangevallen met handgranaten, gelegen noord-west van de roggeakker; hierbij is jager Mook gesneuveld. Hij werd op 17 mei 1940 in de sector van de (zuidelijke) 3e groep gevonden.

Uit het rapport Sellies/Verhoeven (bevat o.m. gegevens omtrent sneuvelen en vindplaats)
Op 17 mei 1940 gevonden in de stellingen van 3-II-8 R.I., gelegen noord-west van de roggeakker.

Overig: Gehuwd met Jantje de Boer. Vader van Frederik Johan Mook. Zoon van Frederik Johan Mook en Aaltje Lieuwes Miedema. N.H.

Locatie laatste rustplaats: Militair ereveld Grebbeberg te Rhenen.

Website-vermelding:

– Dodenboek Grenadiers & Jagers.

Onderscheiding:

– Het ‘OORLOGSHERINNERINGSKRUIS MET DE GESP NEDERLAND MEI 1940’, postuum toegekend.

Foto van het graf van Lieuwe Mook (1-I-24 R.I.)

Militair Ereveld Grebbeberg, rij 3.

Foto behorende bij het verslag ‘Van bloeiende Betuwe naar brandende Grebbeberg’ van korporaal D.A. de Korte. Tijdens de meidagen van 1940 ingedeeld bij de 2e sectie van 1-I-24 R.I. en ingezet bij de tegenaanval op de Grebbeberg op 12 mei 1940.

Hollandse graven in rij 3

Militair Ereveld Grebbeberg, rij 3. Op deze foto o.a. de volgende Nederlandse graven: J.J.H. Hugen, J. de Jong, P.C. van Kuppenveld, L. Mook, W.A.I. van der Kaaij, J.G.J. Scholten, J.G. Wigger en A. Jacobs. (1941)

Bron: Nederlandse gesneuvelden in de meidagen 1940, J.W. de Leeuw (ASPEKT). https://www.grebbeberg.nl/index.php?page=mook-l

Bron: Ministerie van Defensie.

Bronnen:

– Nationaal Archief.

– Open Archieven.

– Nationaal Archief, Oorlogsgravenstichting.

Geef een reactie