Linskens, Herman Hendrik. 

Gevallen voor het Vaderland. “Allez Chasse!”

Opdat wij niet vergeten…

Onderdeel: 4e Compagnie-4e Bataljon-Garderegiment Jagers.

Rang: Dienstplichtig Soldaat.

Registratienummer: 27.02.28.057

Adres: Megelsum 30 te Meerlo.

Beroep: Landbouwersknecht.

Plaats van overlijden: Poekerang-Kampong Tjemanik (ZO van Modjokerto), Oost-Java (NOI-IDN).

Wijze van overlijden: Jager Linskens is gesneuveld tengevolge van eigen vuur toen twee patrouilles op elkaar waren gestoten.

Locatie laatste rustplaats: Ereveld Kembang Kuning te Soerabaja (IDN).

Overig: Ongehuwd. Zoon van Jan Linskens en Catharina Fiela. R.K.

Bron: Laatste Bericht, Ereveld van Indië en Nieuw-Guinea, Jack Kooistra (PENN Communicatie).

Locatie niet gevonden op Java.

Website-vermeldingen:

– Dodenboek Grenadiers & Jagers.

Toegekende onderscheidingen:

– Ereteken voor Orde en Vrede met gespen: 1947-1948.

Bron: Bureau onderscheidingen, Ministerie van Defensie.

Bron: Ministerie van Defensie.

Bron: https://l1.nl/nieuw-monument-voor-omgekomen-indie-militairen-86817

Bron: https://www.openarch.nl/search.php?name=Herman+Hendrik+Linskens

  • Uitgave 4e Brigade (1950). Oost-Java, Gedenkboek der 4e Infanterie-Brigade. Tilburg, Nederland: Drukkerij Henri Bergmans N.V.

Geef een reactie