Leeuwen, (van) Johan Herman.

Gevallen voor het Vaderland. “Allez Chasse!”

Leeftijd:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Onderdeel: Mitrailleur Compagnie-2e Bataljon-24ste Regiment Infanterie (Dubbelregiment Jagers).

Rang: Dienstplichtig Soldaat.

Beroep: Machinaal houtbewerker/ chauffeur.

Woonplaats: Albert Cuypstraat 225 te Amsterdam.

Datum en locatie van sneuvelen: Achterberg/Maatsteeg, op de golfbreker (gewond).

Wijze van sneuvelen: Op 13 mei 1940 gewond geraakt tijdens de tegenaanval van 29 RI, die onder zwaar artillerievuur vastliep in een ontmoetingsgevecht met de Standarte “Der Fuhrer”. De mitrailleurcompagnie steunde met een sectie vanaf de hoogte Golfbreker oost van de Maatsteeg. Jager van Leeuwen, werd in zijn buik geschoten en overleed aan zijn bekomen verwondingen op 14 mei 1940 in de hulpverbandplaats van het 2e Legerkorps in Doorn. Zou volgens het Rode Kruis niet geleden hebben omdat de dood onmiddelijk ingetreden zou moeten hebben.

Locatie laatste rustplaats: Oude Gemeentelijke Begraafplaats te Doorn.

Overig: Gehuwd met Margaretha Cornelia de Bruijn. Zoon van Cornelis Hendrikus van Leeuwen en Aaltje Berends. NH.

MC-II-24.RI bestond uit vier secties. De 1e Sectie (cdt vdg Kooy), de 2e Sectie (res 1e lt Blindenbach), de 3e Sectie (sgt capt Jan Kruizinga) en de 4e Sectie (dpl sgt Jurjen Kruizinga). Op 13 mei in de ochtend werd men gereed gesteld voor ondersteuning van de tegenaanval bij Achterberg. 1e Sectie gekoppeld aan 1-II-24.RI, 2e Sectie aan 3-II-24.RI en de beide overige secties bij 3-II-24.RI. De beide eerst genoemde secties rukten een klein stuk op richting oosten, terwijl de beide secties bij 3-II een stuk langs de Weteringssteeg optrokken. De 1e Sectie was het meest vooraan en leed ook enige verliezen. De 2e Sectie alsmede later de andere twee secties kwamen allen in opstellingen rond de kruising van wegen in Achterberg. Van daaruit trok men terug na het terugtochtsbevel te hebben ontvangen. Betrokkene raakte gewond tijdens de terugtocht van het bataljon vanuit Achterberg. Werd vervoerd naar de HVP te Doorn en overleed aldaar op 14 mei aan zijn verwondingen.

Onderscheiding

  • Het ‘OORLOGSHERINNERINGSKRUIS MET DE GESP NEDERLAND MEI 1940’, postuum toegekend.

Monumenten

Bronnen

Geef een reactie