Leers, Ferdinand Antonius Joseph.

Gevallen voor het Vaderland. “Grenadiers Vooraan!”

Leeftijd: 25.

Geboortedatum: 10 juli 1919.

Geboorteplaats: Purmerend.

Adres: Vreeswijkstraat 35 te Den Haag.

Beroep: Hoofdonderwijzer.

Onderdeel: Regiment Grenadiers.

Rang: Gewoon dienstplichtig soldaat.

Kriegsgefangenennummer (Kgf): 106335.

Datum en locatie van overlijden: 11 februari 1945, Aschersleben (DEU).

Wijze van sneuvelen: Grenadier Leers was sinds 29 mei 1943 krijgsgevangene en is als zodanig gestorven (volgens de Duitse arts) aan een middenoorontsteking (te laat en waarschijnlijk fout ingegrepen).

Locatie laatste rustplaats: Militair Ereveld Grebbeberg te Rhenen, vak/rij/nummer: 14 38. Oorspronkelijk te Ascherleben (DEU) begraven. Op 11 juni 1948 herbegraven in Den Haag. Medio 2022 herbegraven op de Grebbeberg.

Op de foto is het oude familiegraf te zien op de begraafplaats Sint Barbara te Den Haag.

Overig: Ongehuwd. Zoon van Bernardus Petrus Jozef Leers en Cornelia Maria Roelofszen.

Onderscheiding

  • Het ‘MOBILISATIE-OORLOGSKRUIS’, postuum toegekend.

Monumenten

Bronnen

Geef een reactie