Kuijen, (van) Theodorus. 

geen foto

Diende als Grenadier bij het Regiment Grenadiers. Sneuvelde op 10 mei nabij het landgoed Meer en Bos tijdens de tegenaanval van het bataljon op het vliegveld. Ligt begraven op het Militair Erehof op de Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan te ‘s-Gravenhage.

Bronnen

Gevallen voor het Vaderland. “Grenadiers Vooraan!” Opdat wij niet vergeten…

Onderdeel: 2e Compagnie-1e Bataljon-Regiment Grenadiers.

Rang: Dienstplichtig Soldaat.

Beroep: Loodgieter.

Adres: Hoefkade 210 te Den Haag.

Locatie van sneuvelen: Loosduinen/Park meer en Bos.

Wijze van sneuvelen: Gesneuveld tijdens de tegenaanval van het bataljon op het vliegveld Ockenburg.

Locatie laatste rustplaats: Militaire erehof Den Haag.

Bron: Nederlandse gesneuvelden in de meidagen 1940, J.W. de Leeuw (ASPEKT).

Overige: Ongehuwd. Zoon van Cornelis van Kuijen en Johanna Willemina van der Krogt. RK.

Website-vermelding:

– Dodenboek Grenadiers & Jagers.

– Stichting Herdenking Militaire Erehof ‘s-Gravenhage.

Onderscheiding:

– Het ‘OORLOGSHERINNERINGSKRUIS MET DE GESP NEDERLAND MEI 1940’, postuum toegekend.

Bron: Bureau Decoraties, Ministerie van Defensie.

Bron: Minsterie van Defensie.

Bron: Bevolkingsregister Haags Gemeentearchief.

Vermelding op de website van de Stichting Herdenking Militaire Erehof ‘s-Gravenhage:

http://www.oorlogsgravendenhaag.com/vandaag-gedenken-wij/

Bron: Nationaal Archief.

Vermelding op de Plaquettes Hulpvliegveld Ockenburgh.

Bronnen:

– Nationaal Archief, Oorlogsgravenstichting.

Geef een reactie