Kruizinga, Jurjen.

Gevallen voor het Vaderland. “Allez Chasse!”

Leeftijd: 32.

Geboortedatum: 08 maart 1908.

Geboorteplaats: Hoogezand.

Adres: Tuindorp 11 in Haren.

Beroep: Chauffeur/kantoorbediende.

Ingelijfd bij: 12 Regiment Infanterie.

Oorlogsonderdeel: Mitrailleur Compagnie, 2 Bataljon, 24 Regiment Infanterie (Dubbelregiment Jagers).

Rang: Gewoon dienstplichtig sergeant.

Functie: Sectiecommandant.

Registratienummer: 08.03.08.016

Datum en locatie van sneuvelen: 13 mei 1940, Achterberg/Maatsteeg, op de golfbreker.

Wijze van sneuvelen: Gevallen tijdens de tegenaanval van 29 RI, die onder zwaar artillerievuur vastliep in een ontmoetingsgevecht met de Standarte “Der Fuhrer”. De mitrailleurcompagnie steunde met een sectie vanaf de hoogte Golfbreker oost van de Maatsteeg. De sergeant werd op 03 juni binnengebracht vanuit de hulpverbandplaats van het 3e bataljon-19e Regiment Infanterie (Cuneraweg/Zuidelijke Meentweg). Hij is aan zijn bekomen krijgsverwondingen, schotwond door de borst, overleden.

Locatie laatste rustplaats: Militair ereveld Grebbeberg te Rhenen, vak/rij/nummer 712.

Overig: Gehuwd met Dieuwertje Klunder. Zoon van Oomke Kruizinga en Grietje Kraai.

Veldgraf gelegen naast Hotel Bergzicht aan de Cuneraweg te Prattenburg, op 3 juni 1940 herbegraven op het Militair Ereveld Grebbeberg.

MC-II-24.RI bestond uit vier secties. De 1e Sectie (cdt vdg Kooy), de 2e Sectie (res 1e lt Blindenbach), de 3e Sectie (sgt capt Jan Kruizinga) en de 4e Sectie (dpl sgt Jurjen Kruizinga). Op 13 mei in de ochtend werd men gereed gesteld voor ondersteuning van de tegenaanval bij Achterberg. 1e Sectie gekoppeld aan 1-II-24.RI, 2e Sectie aan 3-II-24.RI en de beide overige secties bij 3-II-24.RI. De beide eerst genoemde secties rukten een klein stuk op richting oosten, terwijl de beide secties bij 3-II een stuk langs de Weteringssteeg optrokken. De 1e Sectie was het meest vooraan en leed ook enige verliezen. De 2e Sectie alsmede later de andere twee secties kwamen allen in opstellingen rond de kruising van wegen in Achterberg. Van daaruit trok men terug na het terugtochtsbevel te hebben ontvangen. Betrokkene was commandant van de 4e Sectie van MC-II-24.RI.

Onderscheiding

  • Het ‘OORLOGSHERINNERINGSKRUIS MET DE GESP NEDERLAND MEI 1940’, postuum toegekend.

Monumenten

Bronnen 

Geef een reactie