Kooi, Barteld.

Moest op 10 mei met een groep op verkenning in de duinen en werd hierbij dodelijk getroffen door een kogel van een Duitse parachutist. Ligt begraven op het Militair Erehof op de Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan te ‘s-Gravenhage.

Bronnen

Gevallen voor het Vaderland. “Grenadiers Vooraan!”

Opdat wij niet vergeten…

Onderdeel: 1e Compagnie-2e Bataljon-Regiment Grenadiers.

Rang: Gewoon Dienstplichtig Soldaat.

Beroep: Timmermansknecht huizenbouw.

Woonplaats: Hoofdstraat A203 te Uithuizermeeden. (exacte locatie huidig adres onbekend).

Locatie van sneuvelen: Wijndaalders woningcomplex-Loosduinen.

Wijze van sneuvelen: Gesneuveld in de gevechten, door een kogel in de borst, in de buurt van de Wijndaalderswoning bij het vliegveld Ockenburg op 10 mei 1940 om 05:45uur. Twee vrienden uit Groningen waren daarbij, zij brachten de laatste boodschap van Barteld over: “doe de groeten aan mijn ouders, ik ga naar Jezus”.

Locatie laatste rustplaats: Militaire erehof Den Haag.

Overig: Ongehuwd. Zoon van Harm Kooi en Martje Broekhuizen. Hij speelde orgel. Ook speelde hij trompet bij muziekvereniging “Oranje Nassau” en zong in het koor. Hij was voorzitter van de jongelingsvereniging, een veelzijdig en sociaal man. Geref.

Bron:

– Nederlandse gesneuvelden in de meidagen 1940, J.W. de Leeuw (ASPEKT).

– https://winsum.nieuws.nl/nieuws/20191005/stolpersteine-wie-was-barteld-kooi/

Website-vermelding:

– Dodenboek Grenadiers & Jagers.

– Stichting Herdenking Militaire Erehof ‘s-Gravenhage.

Onderscheiding:

– Het ‘OORLOGSHERINNERINGSKRUIS MET DE GESP NEDERLAND MEI 1940’, postuum toegekend.

Bron: Bureau Decoraties, Ministerie van Defensie.

Foto: 1e Graf op Ockenburg van Grenadier Barteld Kooi, 2e rij, 2e kruis van rechts naar links.

Foto: 1e Graf op Ockenburg van Grenadier Barteld Kooi, 2e rij, uiterts rechts (alleen zichtbaar: B.Ko)

Bron: Foto’s zijn afkomstig uit een fotoalbum van een nabestaande.

Het 2e bataljon was kennelijk gelegerd in de scholen aan de Hyacintweg.

De 1e compagnie minus 2 secties kreeg opdracht om naar Ockenrode op te rukken.

Kapitein Ann jan van der Wal raakt gewond en overlijdt enkele dagen later in Zuidwal.

Maar in de tussentijd hebben zij wel in de Wijndalersboederij gezeten en van daaruit het vliegveld beschoten.

Naast v.d. Wal zijn er nog 2 grenadiers gesneuveld. Waar dat precie is gebeurd is onbekend.

In ieder geval bij de Wijndalersboederij c.q. bij de terugtocht daar vandaan.

Gensneuvelde grenadiers:

Johannes Hermanus de Koning en Barteld Kooi.

In de gevechtsverslagen worden zij nergens met naam genoemd: “2 doden” dat is het enige.

Bron: Stichting Herdenking Militaire Erehof ‘s-Gravenhage.

Bron: Ministerie van Defensie.

Bron: https://www.openarch.nl/search.php?lang=nl&name=Barteld+Kooi&number_show=10&sort=-4

Vermelding op de Plaquettes Hulpvliegveld Ockenburgh.

Bronnen:

– Nationaal Archief, Oorlogsgravenstichting.Sluiten

Geef een reactie