Koning, (de) Johannes Hermanus. 

geen foto

Meldde zich als eerste toen de Grenadiers een gevechtsgroep vormden ter herovering van Ockenburg. Hij vond op 11 mei zijn einde tussen de kassen van Loosduinen. Oorspronkelijk kwam hij van het 1e Regiment Wielrijders en diende daarna als dienstplichtig soldaat bij de Motordienst. Is begraven op het Nationaal Ereveld Loenen.

Bronnen

Gevallen voor het Vaderland.

“Grenadiers Vooraan!”-“Snel een Vaardig, Kalm en Waardig!”.

Opdat wij niet vergeten…

Militair CV:

– 21-03-1932: in persoon ingelijfd als gewoon dienstplichtige , lichting 1932 bij het Regiment Wielrijders.

– 01-03-1939: overgeplaats naar het 1e Regiment Wielrijders.

– 29-08-1939: Mobilisatie.

Ingelijfd bij: 1e Regiment Wielrijders.

Oorlogsonderdeel (gedetacheerd): Staf-2e Bataljon-Regiment Grenadiers.

Rang: Dienstplichtig Soldaat.

Functie: Wielrijder-(Motor)ordonnans.

Beroep: Arbeider.

Adres: Van de Veldestraat 8 te Den Haag.

Locatie van sneuvelen: Loosduinen/koffiehuisje, omgeving.

Wijze van sneuvelen: Wielrijder de Koning was tewerkgesteld in de officiersmess. Omdat hij in Den Haag woonde kwam hij vaak thuis en als men het daar had over het dreigende oorlogsgevaar zei hij altijd dat hem niets kon gebeuren omdat hij kok was.

Toen de Grenadiers in de vroege ochtend een gevechtsgroep formeerden om het vliegveld Ockenburg te gaan heroveren op de omstreesk 03:00u gelande Duitse fallschirmjäger, en luchtlandingstroepen meldde hij zich als eerste als vrijwilliger met de woorden: ‘Laat mij maar gaan. Ik heb niets te verliezen en jullie zijn getrouwd en hebben vrouw en kinderen.’ Op 10 mei 1940 om ongeveer 05:00uur is Grenadier de Koning tussen de kassen in Loosduinen gesneuveld. Hij werd als eerste gesneuvelde in het militair hospitaal te Den Haag binnengebracht waar hij door zijn moeder en zuster Helena werd geidentificeerd. Hij had een rugschot en een grote uitschotopening in de borst (waarschijnlijk hadden de Duitsers dum-dum munitie gebruikt). Na de identificatie werd hij overgebracht naar zijn ouderlijk huis waar hij werd opgebaard. Hij wedr begraven op de Sint Barbara begraafplaats te Den Haag. Zijn colleg-militairen droegen hem ten grave. Bij het verlaten van het huis werd de begrafenisstoet beschoten. Eén kogel trof de kist en de andere drong in de deurstijl, waar de mannelijke familieleden stonden (vanwege de oorlogstoestand mochten de vrouwen niet mee). Op 31 mei 1953 is hij herbegraven op het Nationaal Ereveld Loenen. Op zijn graf staat “Soldaat II RGr”in plaats van “Soldaat 1 RW”.

Locatie laatste rustplaats: Nationaal ereveld Loenen te Loenen.

Overig: Ongehuwd. Zoon van Johannes de Koning en Josina Hendrika Groneman. 8ste kind van de 12. Na de lagerse school werkte grenadier de Koning enige tijd als kappersbediende en daarna als verkoper in een rijwielzaak. Na zijn eerste oefening (6 maanden) werd hij kok in een restaurant. Als lid van de St. Jozefgezellenvereniging was hij als “Kolping-broeder”actief in het jeugdwerk. Zijn grafsteen werd door deze vereniging geplaatst. RK.

Bron: Nederlandse gesneuvelden in de meidagen 1940, J.W. de Leeuw. De Militaire Wielrijders, Gedenkboek, L.J.P. Knoops.

Website-vermelding:

– Dodenboek Grenadiers & Jagers.

Onderscheiding:

– Het ‘OORLOGSHERINNERINGSKRUIS MET DE GESP NEDERLAND MEI 1940’, postuum toegekend.

Bron: Bureau Decoraties, Ministerie van Defensie.

Het 2e bataljon was kennelijk gelegerd in de scholen aan de Hyacintweg.

De 1e compagnie minus 2 secties kreeg opdracht om naar Ockenrode op te rukken.

Kapitein Anne Jan van der Wal raakt gewond en overlijdt enkele dagen later in Zuidwal.

Maar in de tussentijd hebben zij wel in de Wijndalersboederij gezeten en van daaruit het vliegveld beschoten.

Naast v.d. Wal zijn er nog 2 grenadiers gesneuveld. Waar dat precies is gebeurd is onbekend.

In ieder geval bij de Wijndalersboederij c.q. bij de terugtocht daar vandaan.

Gensneuvelde grenadiers:

Johannes Hermanus de Koning en Barteld Kooi.

In de gevechtsverslagen worden zij nergens met naam genoemd: “2 doden” dat is het enige.

Bron: Stichting Herdenking Militaire Erehof ‘s-Gravenhage.

Postuum werd aan hem het OORLOGSHERINNERINGSKRUIS met de gesp voor bijzondere krijgsverrichtingen “Nederland Mei 1940” verleend (d.d. 23 maart 1948).

Bron: Ministerie van Defensie.

Bron: Bevolkingsregister Haags Gemeentearchief.

Vermelding op de Plaquettes Hulpvliegveld Ockenburgh.

Bronnen:

– Nationaal Archief, Oorlogsgravenstichting.

Geef een reactie