Koekenberg, Leonardus Wilhelmus Laurentius. 

geen foto

Gevallen voor het Vaderland. “Allez Chasse!” Opdat wij niet vergeten…

Onderdeel: 1e Bataljon-Regiment Jagers.

Vanaf enig moment ingedeeld bij: 5e compagnie-2e Bataljon-5e Regiment Infanterie.

Rang: Soldaat (oorlogsvrijwilliger (OVW)).

Registratienummer: 23.04.01.002

Adres: Diepenweg 178 te Epe.

Beroep: Militair.

Locatie van overlijden: Jalan Omar Kloeang (MYS).

Wijze van overlijden: Jager/soldaat Koekenberg zat in een voertuig welke buiten het kampement Kloeang uit de bocht vloog. Benzine uit de tanks en reserveblikken vloeide over het hel voertuig en zorgde voor een vuurzee. Koekenberg werd zwaargewond naar een hospitaal overgebracht, waar jij de volgende dag overleed. Bij dit ongeval kwamen ook de soldaten Frederik Hoekveld uit Usselo, Johannes Engelbertus Leis uit Enschede en Hendrik Jan van der Linde uit Zwolle om het leven. De slachtoffers zijn met militaire eer in Kloeang begraven en later herbegraven op Menteng Pulo te Djakarta.

Locatie laatste rustplaats: Nederlands ereveld Menteng Pulo te Jakarta (IDN).

Overig: Gehuwd met Tine Maria Wichers. vader van 1 kind. Zoon van Johannes Fredericus Koekenberg en Rika Beernink. RK.

Website-vermeldingen:

– Dodenboek Grenadiers & Jagers.

Toegekende onderscheidingen:

– Ereteken voor Orde en Vrede zonder gesp:

Bronnen:

– Open archieven.

– Ministerie van Defensie.

– Laatste Bericht, Ereveld van Indië en Nieuw-Guinea, Jack Kooistra (PENN Communicatie).

– Nationaal Archief, Oorlogsgravenstichting.

2-5 Regiment Infanterie

Opgericht: 01-10-1945 Hulten (N-B)

Vertrek Engeland: 02-01-1946 Aldershot

Vertrek Indië: 25-01-1946 a/b “Nieuw Amsterdam”

Aankomst Malakka: 19-02-1946 Chaah

Aankomst Indië: 29-03-1946 Soerabaja

Toegevoegd aan: T.T.C. Oost-Java

Ingedeeld bij: X-Brigade (A-divisie)

Actiegebied: Soerabaja, Moro, Modjokerto, Sidoardjo, e.o.

Commandant: Lkol Th. Keuning 01-10-1945/21-08-1948

Gerepatrieerd: 23-07-1948 a/b “Johan v. Oldebarnevel a/b “Groote Beer” (4e cie), 21-08-1948 aankomst Amsterdam.

Omgekomen: 30 man

Het OVW-bataljon 2-5 RI is gevormd uit vrijwilligers oorspronkelijk bestemd voor de Gezags Bataljons Indië. Via Engeland, waar het bataljon werd voorzien van de noodzakelijke uitrusting, vertrok het naar Indië. Daar de bevelhebber van het South East Asia Command (SEAC), de admiraal Mountbatten, vanaf 2 november 1945 een landingsverbod op Java en Sumatra voor Nederlandse troepen had ingesteld werd er uitgeweken naar Malakka. Door een ongeval met een truck kwamen hier vier man om het leven. Eind maart 1946, nadat het verbod was opgeheven, kwam het bataljon aan in Soerabaja gelegerd nabij de Goebeng Boulevard. Vanaf 23 april tot 17 juni werd het bataljon belast met de beveiliging van de ‘Westwall’, een linie west van Soerabaja. Hierna vertrok het bataljon naar het gebied rond Moro, Menganti en Domas. Er ontstond een goede samenwerking met de mariniers die daar ook gelegerd waren maar die na enige tijd zouden vertrekken. Op 18 juli voerde het bataljon met de mariniers een actie uit richting Diaredjo waar veel artillerievuur vandaan kwam.


Door de vele aanvallen van de TNI en een verhoogde activiteit over het gehele front verwachtte men in augustus een grote aanval op Soerabaja. Op 22 augustus werd samen met 1-12 RI de TNI in Boelaredjo uitgeschakeld, terwijl de mariniers een schijnaanval uitvoerden op Tjermee. Tjermee werd op 4 september door het bataljon blijvend bezet. Door deze en andere acties werd de verwachte aanval op Soerabaja in de kiem gesmoord. In januari 1947 werd het bataljon verplaatst naar Kedamaen. Op 17 maart nam het bataljon als flankbeveiliging deel aan de bezetting van de Mlirip-sluizen bij Modjokerto, actie “Voorloper”. In twee dagen trok het bataljon door moeilijk begaanbaar terrein vanuit Banjoe Oerip via Perning en Djetis op naar Modjokerto, waar zij verwelkomd werden door de mariniers die de sluizen reeds vast in handen hadden. Het bataljon bleef de komende tijd in en om Modjokerto gelegerd met posten te Watoe Dakon (jodiumfabriek), Brangkal, Woeloe en Dinojo.

Aan de 1e politionele actie, op 21 juli 1947, nam het bataljon niet actief deel, maar werd het belast met de beveiliging van de Zuidwestflank. Op 23/24 juli vond er een grote aanval plaats op Modjokerto, die na felle strijd in het voordeel van het bataljon werd beslist. Het bataljon voerde ook verkenningspatrouilles uit voor een eventuele aanval op Madioen, maar deze aanval is nooit uitgevoerd. Op 18 december schakelde het bataljon met 1-12 RI en 2-10 RI de in Modjoagoeng aanwezige artillerie van de TNI uit. Nadat het bataljon op 10 april 1948 werd afgelost door 4 GRPrI vertrok het naar Sidoardjo. Eind april werd het bataljon gelegerd te Waroe. Kort daarna zou het bataljon repatriëren.

Bron: http://www.indie-1945-1950.nl/web/2-5ri.htm

Geef een reactie