Ketelaar, Hartman Taeke Albert.

Diende als Sergeant bij het Regiment 1-I-Grenadiers. In Loosduinen trok een groep van Grenadiers de Viandenstraat in waarbij een verkenner vooruit naar het Mecklenburgplein werd gestuurd. De verkenner kwam terug en meldde dat er geen bijzonderheden waren. Hierop trok de groep verder maar halverwege de Viandenstraat kwam er plotseling vijandelijk vuur uit de huizen en uit de kiosk. Hierbij raakte de Sergeant Ketelaar gewond en werd, op de hoek van het plein en de straat, door burgers een huis binnengedragen. De andere gewonde soldaten werden hier ook de huizen binnengedragen. Ketelaar werd later opgehaald door het Rode Kruis en via het Militair Hospitaal, dat op dat moment vol was, naar het Johannes de Deo te ‘s-Gravenhage gebracht. Ligt begraven op het Militair Erehof op de Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan te ‘s-Gravenhage.

Bronnen

Gevallen voor het Vaderland. “Grenadiers Vooraan!”

Opdat wij niet vergeten…

Onderdeel: 4e Sectie-1e Compagnie-1e Bataljon-Regiment Grenadiers.

Rang: Dienstplichtig Sergeant.

Beroep: Bureaubediende N.S.

Adres: Jan Pieterszoon Coensstraat 61 te Utrecht.

Plaats van sneuvelen: Loosduinen/Viandenstraat (gewond).

Wijze van sneuvelen: Commandant van de 4e Sectie kreeg de opdracht om op te rukken naar de Willem III straat. Aan het einde van de Viandenstraat werd hij getroffen door mitrailleurvuur en hij overleed later op de dag aan zijn bekomen verwondingen in de Oranje kliniek. Aard van de verwonding: penetrerende thoraxwond.

Bron: Nederlandse gesneuvelden in de meidagen 1940, J.W. de Leeuw (ASPEKT).

Locatie laatste rustplaats: Militaire erehof Den Haag.

Overig: Ongehuwd. Zoon van Albert Ketelaar en Froukje Taconis. NH.

Website-vermelding:

– Dodenboek Grenadiers & Jagers.

– Stichting Herdenking Militaire Erehof ‘s-Gravenhage.

Onderscheiding:

– Het ‘OORLOGSHERINNERINGSKRUIS MET DE GESP NEDERLAND MEI 1940’, postuum toegekend.

Bron: Ministerie van Defensie.

Sergeant Ketelaar was lid van de NSB. Het beleid is dat tot het moment van de inval de NSB een erkende politieke partij in Nederland was en dat het niet relevant is voor zijn status als oorlogsslachtoffer. Hij heeft in de meidagen 1940 zijn militaire plicht voor het vaderland tot de dood vervuld.

Bron: https://aanhendievielen.wordpress.com/utrecht-hgb-iii/#jp-carousel-1328, H.T.A. Ketelaar (bron: Spoor- en Tramwegen, 22 juni 1940).

Vermelding op de Plaquettes Hulpvliegveld Ockenburgh.

Bronnen:

– Open Archieven.

– Nationaal Archief, Oorlogsgravenstichting.

– St. Historisch Ockenburgh.

Geef een reactie